วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาเครื่องทดสอบหายใจตรวจยาเสพติด

เมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกอเทนเบิร์ก ในประเทศสวีเดน ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ตรวจหาปริมาณสารเสพติดจากผู้ขับขี่ยานยนต์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การตรวจตัวอย่างเลือดหรือปัสสาวะ ซึ่งมีความซับซ้อนของกระบวนการตรวจมากกว่า โดยวิธีการใหม่ก็จะคล้ายๆ กับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยการเป่าลมหายใจที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้

เบื้องต้นทีมวิจัยเผยว่า พวกเขาประสบความสำเร็จในการตรวจสอบแค่เพียงลมหายใจเพียงอย่างเดียวกับผู้ที่เสพยาเมธาโดน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภท 2 ใช้บำบัดรักษาอาการปวดเรื้อรัง และผู้ติดยาเสพติด โดยแพทย์ผู้รักษาเท่านั้นที่จะสั่งยานี้ให้ผู้ป่วยได้ นักวิจัยใช้ 2 วิธีที่มีความแตกต่างกัน ด้วยการวิเคราะห์สารในละอองน้ำเล็กๆ ที่ผู้ถูกทดสอบปล่อยออกมาเมื่อหายใจออก ละอองน้ำเหล่านี้มีอนุภาคขนาดเล็กมากซึ่งประกอบด้วยสารที่อยู่ในร่างกายรวมทั้งสารเสพติดที่เสพเข้าไป

นักวิจัยคาดว่าวิธีการใหม่นี้นอกจากจะช่วยให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบรรดานายจ้างและองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโดยเฉพาะวงการกีฬาให้ทดสอบหาสารเสพติดที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปช่วยตรวจหาโรคอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากลมหายใจ ที่ออกมาจะมีอนุภาคที่มีส่วนประกอบของไขมันและโปรตีนที่มาจากของเหลวในช่องปากและทางเดินหายใจ ที่สำคัญคือความสะดวก สามารถทำซ้ำ ได้ภายในเวลาเพียงสั้นๆ.

เมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกอเทนเบิร์ก ในประเทศสวีเดน ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ตรวจหาปริมาณสารเสพติดจากผู้ขับขี่ยานยนต์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การตรวจตัวอย่างเลือดหรือปัสสาวะ 17 ธ.ค. 2560 16:05 17 ธ.ค. 2560 16:05 ไทยรัฐ