วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระปกเกล้า ชมพิพิธภัณฑ์ อัล-กุรอาน เขียนด้วยลายมือ อายุกว่าพันปี

พระปกเกล้า ชมพิพิธภัณฑ์ อัล-กุรอาน เขียนด้วยลายมือ อายุกว่าพันปี

  • Share:

สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่นราธิวาส ศึกษาดูงาน ชมพิพิธภัณฑ์ อัล-กุรอาน เขียนด้วยลายมือ อายุกว่า 1,000 ปี และพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

วันที่ 17 ธ.ค.60 ที่ห้องพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์เรียนรู้ อัล – กุรอาน อาคารโรงเรียนสมานวิทย์ บ้านศาลาลูกไก่ ม.6 ต.ลาหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธี และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำคณะนักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 จำนวน 28 คน เดินทางมาชมและศึกษาประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์โบราณ อัล – กุรอาน ที่ทางโรงเรียนสมานวิทย์ได้รับการบริจาคและนำรวบรวมมาจากประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ รวมถึงจากประเทศไทยเอง จำนวนกว่า 78 เล่ม

โดยพระคัมภีร์อัล-กุรอานโบราณ ที่จัดแสดงขึ้นนั้น มีอายุตั้งแต่ 150 – 1,112 ปี ซึ่งได้ผ่านการซ่อมแซมจากต่างประเทศ และถูกดูแลมาอย่างดี จนมีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิมทั้งแถบตะวันออกกลาง และเอเชีย รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ติดต่อขอชมและศึกษาประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม

นายมาหะมะลุตฟี หะยีสา และผู้บริหารโรงเรียนสมานวิทย์ และพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์การเรียนรู้ เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนสมานวิทย์ บ.ศาลาลูกไก่ ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรวบรวมคัมภีร์อัล-กุรอานที่เขียนด้วยลายมือ ที่มีจำนวนกว่า 78 เล่ม อายุอยู่ในราว 150 – 1,112 ปี ซึ่งถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของชุมชนมุสลิม ในโลกมุสลิมที่เคยมาติดต่อกับประเทศไทยในอดีต

นอกจากคัมภีร์อัล-กุรอานเก่าแก่แล้ว ยังมีเอกสารโบราณที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมในอดีตจากคาบสมุทรมลายูซันตาราและอาหรับ เช่น เอกสารภาษาศาสตร์ ศาสนาวรรณคดี ศิลปะขนบธรรมเนียนประเพณี กฎหมาย เวชศาสตร์ เป็นต้น

นายมาหะมะลุตฟี กล่าวต่อไปอีกว่า คัมภีร์อัล-กุรอานและเอกสารโบราณดังกล่าว มีลักษณะเป็นหนังสือที่มีปกทำด้วยหนังสัตว์ ส่วนเนื้อในทำด้วยกระดาษและเปลือกไม้ เขียนด้วยตัวอักษรโดยใช้หมึกสีดำเป็นภาษายาวีและอาหรับโบราณ บางหน้าตกแต่งด้วยการเขียนสี 5 สี โดยมีลวดลายที่แตกต่าง บางลายเป็นลวดลายแบบศิลปะจีนมลายูผสมอาหรับ และมีการตกแต่งด้วยทองคำเปลว มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สภาพของคัมภีร์บางเล่มเริ่มชำรุดเสื่อมสภาพ จำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน และจัดเก็บให้ถูกตามหลักวิชาการ เพราะคัมภีร์อัล-กุรอาน ถือเป็นมรดกที่มีคุณค่าความสำคัญทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีความยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ และนอกจากนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเกี่ยวกับความโดดเด่นของเทคโนโลยีและอารยธรรมมลายูมุสลิมในอดีตอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้