วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สารเคมี...อุปสรรค/ตัวช่วย

สารเคมี...อุปสรรค/ตัวช่วย

โดย สะ-เล-เต
18 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ มีเหลือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ นำรายได้เข้าประเทศปีละ 1.2 ล้านล้านบาท...จนได้รับสมญานามเป็นครัวของโลก

จุดแข็งของไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมตั้งอยู่ในเขตร้อนสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ตลอดปี...แต่จุดอ่อน เกษตรกรไทยต้องเผชิญภัยคุกคามจากศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็น โรค แมลง ไร สัตว์ศัตรูพืช และวัชพืชตลอดทั้งปีเช่นกัน

เมื่อการพัฒนาด้านเกษตรได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตเพื่อการส่งออก และประเทศผู้นำเข้าได้กำหนดสินค้าที่จะส่งออกไปขายได้นอกจากจะต้องผลิตสินค้าที่สวยงามไม่มีร่องรอยการทำลายของโรคแมลงแล้ว ยังต้องปลอดจากสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานสากล ปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ และไม่มีศัตรูพืชติดไปกับสินค้า

เกษตรกรที่ผลิตเพื่อการส่งออกจึงมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการผลิตในแต่ละครั้งจะได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

แต่กระนั้นสารเคมีที่เกษตรกรใช้เป็นอาวุธปกป้องผลผลิต กลับถูกมองเป็นจำเลยสังคมไทยมาหลายทศวรรษ ว่าเป็นตัวการทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร ทำลายระบบนิเวศ เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง จนทำให้สังคมตื่นตระหนก...แผ่นดินไทยเต็มไปด้วยสารพิษตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช

ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องนำข้อมูลที่น่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ มาพิจารณาก่อนที่จะตัดสินว่าประเทศไทยจะห้ามใช้ หรืออนุญาตให้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก และผู้จำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

21 ธ.ค.นี้ ในโอกาสครบ 40 ปี ของการก่อตั้ง สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย องค์กรด้านวิชาการ จัดเสวนาในหัวข้อ “สารเคมีกำจัดศัตรูพืช...อุปสรรค หรือตัวช่วยของ Thailand 4.0” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. สนใจเข้ารับฟัง สำรองที่นั่งได้ที่ 08-1261-4327 หรือ 08-4066-7010.

สะ–เล–เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้