วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศรีสะเกษ' คว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น

คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ทูลถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยจะขอประทานพระวโรกาสให้วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เข้าเฝ้าเพื่อทูลถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2560 ต่อไป ส่วน ส.ต.ต.วิศักดิ์ศิลป์ วังเอก หรือศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น ได้รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น ขณะที่นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชายหญิงเป็นของพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ และพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจจากเทควันโดทั้งคู่ ด้าน ใหม่ กล้าหาญ หรือเพชรเมืองชล ภ.สวนทอง ได้นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ส่วนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น เทควันโด และแบดมินตัน ต่างยอดเยี่ยมคว้ารางวัลคู่กัน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่อินดอร์สเตเดียม สนามกีฬาหัวหมาก เมื่อวันที่16 ธ.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ควรได้รับการยกย่องเชิดชู จำนวน 11 ประเภทรางวัล มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ (เทควันโด), รองดีเด่น ได้แก่ นายสุภทัต ฟูตระกูล (เจ็ตสกี) และพันจ่าโท ดำรงศักดิ์ สร้อยสรี (เพาะกาย), นักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด), รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวธัญญ่า สุขเจริญ (ยกน้ำหนัก) และนางสาวศิริพร แก้วดวงงาม (วินด์เซิร์ฟ)

นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายกุลวุฒิ วิทิตศานต์ (แบดมินตัน), รองดีเด่น ได้แก่ นายธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ (เจ็ตสกี) และนายธีรพัฒน์ ชมชื่น (ยกน้ำหนัก) นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ เด็กหญิงอาฒยา ฐิติกุล (กอล์ฟ), รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวนภาพร จรณวัต (เทควันโด) และนางสาวไอลดา เอ็มดู (ยกน้ำหนัก)

นักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ ส.ต.ต.วิศักดิ์ศิลป์ วังเอก (มวยสากล) หรือศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น, รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวเอรียา จุฑานุกาล (กอล์ฟ), นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายใหม่ กล้าหาญ (เพชรเมืองชล ภ.สวนทอง), รองดีเด่น ได้แก่ นายอภิธรรม พรศรี (คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ)

นักกีฬาพิการชายดีเด่น ได้แก่ นายวัชรพล วงษา (บอคเซีย), รองดีเด่น ได้แก่ นายพงศกร แปยอ (วีลแชร์เรสซิ่ง), นักกีฬาพิการหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ) รองดีเด่น ได้แก่ นางสาววาสนา คูทวีทรัพย์ (ยิงธนู)

ชนิดกีฬาทีมดีเด่น (sports) ได้แก่ ฟุตซอล ทีมหญิง และประเภทกีฬาทีมดีเด่น (event) ได้แก่ แบดมินตัน ทีมคู่ผสม

ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่ นายอุดม ทวีสุข (ฟุตซอล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ ดาเนียล เฟอร์รี (โปโลน้ำ), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายโชคชัย พิสิฐวุฒินันท์ (มวยสากล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่ นายโกวิทย์ อาวุธเพชร (กรีฑา-จ.นครศรีธรรมราช) และผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น ได้แก่ นายสุพรต เพ็งพุ่ม (กรีฑา) และรางวัลเกียรติคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศ ได้แก่ เช ยอง ซอก (เทควันโด)

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา

บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย, นักวิชาการดีเด่น ได้แก่ ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร (นักจิตวิทยาการกีฬา), ผู้จัดการทีมดีเด่น ได้แก่ นางสุวรรณา ศิลปอาชา (ฟิกเกอร์) และผู้ตัดสินดีเด่น ได้แก่ นางณหทัย ศรประชุม (แบดมินตัน)

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีมติทูลถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยจะขอประทานพระวโรกาสให้นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะเข้าเฝ้า เพื่อทูลถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ต่อไป

สำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย 2.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นหญิง 3.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นชาย 4.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นหญิง 5.นักกีฬาอาชีพดีเด่น 6.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น 7.นักกีฬาคนพิการดีเด่นชาย และ 8.นักกีฬาคนพิการดีเด่นหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, เสื้อเบลเซอร์ และใบประกาศนียบัตร ส่วนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลรองดีเด่น ได้รับโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

ขณะที่บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 4 สาขา ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น, นักวิชาการดีเด่น, ผู้จัดการทีมดีเด่น และผู้ตัดสินดีเด่น รวมทั้งชนิดกีฬาดีเด่นและทีมกีฬาดีเด่น, ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น, รางวัลเกียรติคุณ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศ, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น, สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่นจะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร

ส.ต.ต.วิศักดิ์ศิลป์ วังเอก หรือศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น ได้รางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี 2560... 17 ธ.ค. 2560 10:45 17 ธ.ค. 2560 11:12 ไทยรัฐ