วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิด้าโพล คนประทับใจนายกฯทำงาน ชอบให้เงินอุดหนุนแรกเกิด ไม่ปลื้มแก้ ศก.

นิด้าโพล คนประทับใจการทำงานของ นายกฯประยุทธ์​ ชอบให้เงินอุดหนุนแรกเกิด ไม่ปลื้มแก้เศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง ...

วันที่ 17 ธันวาคม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ผลงานที่ประทับใจและไม่ประทับใจในรอบปีที่ผ่านมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” จากกลุ่มตัวอย่าง 1,250 คน เกี่ยวกับผลงานที่ประทับใจและไม่ประทับใจในรอบปีที่ผ่านมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาการ

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความประทับใจในการทำงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน ร้อยละ 23.68 ระบุว่า ประทับใจมาก ร้อยละ 34.56 ระบุว่า ค่อนข้างประทับใจ ร้อยละ 21.60 ระบุว่า ยังไม่ค่อยประทับใจ ร้อยละ 19.68 ระบุว่า ไม่ประทับใจเลย และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงความประทับใจต่อผลงานในด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มากที่สุด 3 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 75.68 ระบุว่า การให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด อันดับ 2 ร้อยละ 64.80 ระบุว่าเป็น การทวงคืนผืนป่าและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และอันดับ 3 ร้อยละ 62.56 ระบุว่าเป็น การจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนพื้นที่ทางเท้า การจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ วินจักรยานยนต์รับจ้าง การจัดระเบียบชายหาด ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

สำหรับผลงานที่ไม่ประทับใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 58.16 ระบุว่า การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ปัญหาปากท้องของประชาชน อันดับ 2 ร้อยละ 47.76 ระบุว่าเป็น การปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้ง และอันดับ 3 ร้อยละ 47.28 ระบุว่าเป็น การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้.

นิด้าโพล คนประทับใจการทำงานของ นายกฯประยุทธ์​ ชอบให้เงินอุดหนุนแรกเกิด ไม่ปลื้มแก้เศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง ... 17 ธ.ค. 2560 08:44 17 ธ.ค. 2560 08:53 ไทยรัฐ