วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพลเผย 10 เรื่องที่คนอยากบอกนายกฯ อันดับแรก จี้แก้ ศก.-ค่าครองชีพ

สวนดุสิตโพลเผย 10 เรื่องที่คนอยากบอกนายกฯ ประยุทธ์ อันดับแรก จี้แก้ ศก.-ค่าครองชีพ ขณะที่ ร้อยละ 38.30 อยากให้พูดจาสุภาพ ใจเย็น ไม่ดุ ...

วันที่ 17 ธันวาคม “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,209 คน เกี่ยวกับ 10 เรื่องที่ประชาชนอยากบอก “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” ณ วันนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน หลังจาก คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลาเกือบ 4 ปี ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งผลงานต่างๆ ก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จและยังไม่ประสบความสำเร็จ สรุปผลได้ ดังนี้

10 เรื่องที่ประชาชนอยากบอก “รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” ณ วันนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 55.50 ขอเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพแพง อันดับ 2 ร้อยละ 47.06 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันดับ 3 ร้อยละ 44.58 ขอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร อันดับ 4 ร้อยละ 40.69 ขอสร้างความสามัคคีปรองดอง ทำให้บ้านเมืองสงบ อันดับ 5 ร้อยละ 38.30 อยากให้นายกฯ พูดจาสุภาพ ใจเย็น ไม่ดุ

อันดับ 6 ร้อยละ 36.23 ขอรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น อันดับ 7 ร้อยละ 31.84 ขอปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง อันดับ 8 ร้อยละ 27.63 ขอมีกำหนดการเลือกตั้ง ปลดล็อกพรรคการเมือง อันดับ 9 ร้อยละ 25.39 ขอใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เน้นทำเพื่อประชาชน และอันดับ 10 ร้อยละ 20.02 ขอให้เดินหน้าแก้ปัญหาสำคัญต่อไป.

สวนดุสิตโพลเผย 10 เรื่องที่คนอยากบอกนายกฯ ประยุทธ์ อันดับแรก จี้แก้ ศก.-ค่าครองชีพ ขณะที่ ร้อยละ 38.30 อยากให้พูดจาสุภาพ ใจเย็น ไม่ดุ ... 17 ธ.ค. 2560 08:09 17 ธ.ค. 2560 08:26 ไทยรัฐ