วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดี พด.ส่งมอบแหล่งน้ำให้ ทต.ไทรงาม และเปิดโครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ขึ้นกำแพงเพชรส่งมอบแหล่งน้ำให้ เทศบาล ต.ไทรงาม ตามนโยบาย ก.เกษตร พร้อมทั้งเปิดโครงการรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9...


ที่ จ.กำแพงเพชร นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีส่งมอบแหล่งน้ำให้กับเทศบาลตำบลไทรงาม ตามนโยบายของ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และพิธีเปิดป้ายโครงการรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยนายเสนาะ ประพัทธ์จันทร์ รองนายกอบต.ไทรงาม เป็นผู้รับมอบฯ

หลังจากนั้นร่วมกับเจ้าหน้าที่และประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกในพื้นที่แหล่งน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำนี้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำปี 2560 ของสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร นอกจากจะใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนอีกด้วย โดยมีท่านพระครูโสภณวชิรกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม นายสมพงษ์ ปองเกษม อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายประศาสน์ สุทรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธี ณ วัดป่าไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร.


null

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ขึ้นกำแพงเพชรส่งมอบแหล่งน้ำให้ เทศบาล ต.ไทรงาม ตามนโยบาย ก.เกษตร พร้อมทั้งเปิดโครงการรณรงค์ปลูกป่าและหญ้าแฝก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9... 16 ธ.ค. 2560 16:31 16 ธ.ค. 2560 16:50 ไทยรัฐ