วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ้างพระไม่ร่วมสังฆกรรม คนชะอำกดดันสมภารวัดพลับพลาชัย สละเจ้าคณะอำเภอ

ยังไม่จบ กรณีเจ้าคณะภาค 15 แต่งตั้งพระนอกพื้นที่นั่งเก้าอี้ เจ้าคณะอำเภอชะอำ ชาวบ้านกว่า 50 คน ฮือกดดันอีกรอบ อ้างคณะสงฆ์ ญาติในพื้นที่ไม่ศรัทธา เจ้าตัวขอปรึกษาพระผู้ใหญ่ หากเห็นควรให้ลาออก ก็จะลาออก...

วันที่ 16 ธ.ค. กลุ่มชาวบ้านตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กว่า 50 คน นำโดย นายบุญเลิศ นิ่มนวล อายุ 60 ปี ประธานชุมชนบ้านหนองคาง ตำบลชะอำ เดินทางมายังวัดพลับพลาชัย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง เพชรบุรี เข้ายื่นหนังสือต่อพระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ (ถวิล ฉนฺทกโร ป.ธ.8) เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย เพื่อขอให้พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณฯ ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชะอำ เนื่องจากการแต่งตั้งไม่ได้เป็นไปตามลำดับและเงื่อนไข ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับจากคณะสงฆ์ และไม่เป็นที่ศรัทธาของชาวอำเภอชะอำ

นายบุญเลิศ กล่าวว่า จากกรณีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้แต่งตั้งพระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณฯ เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย ให้มาเป็นเจ้าคณะอำเภอชะอำ แทนพระครูฌานวัชราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอชะอำ เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ ที่เกษียณจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 80 ปี เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมานั้น ตนเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมที่เอาพระนอกพื้นที่มาเป็นเจ้าคณะอำเภอ

"โดยปกติตามกฎมหาเถรสมาคมระบุว่า เมื่อตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอว่างเว้นลง เจ้าคณะจังหวัดจะทำการสรรหาพระสังฆาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมารับตำแหน่งเสนอให้เจ้าคณะภาคแต่งตั้งโดยมีเจ้าคณะหนใหญ่เป็นผู้ให้ความเห็นชอบอนุมัติ แต่การแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอชะอำครั้งนี้เป็นไปโดยไม่มีการเสนอชื่อจากเจ้าคณะจังหวัด เป็นการแต่งตั้งโดยตรงจากเจ้าคณะภาค 15 จึงเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอ ผิดกฎมหาเถรสมาคม ซึ่งอาจนำไปสู่การผิดจริยาพระสังฆาธิการ"

นายบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า การลัดขั้นตอนของเจ้าคณะภาค 15 โดยไม่รอการสรรหาจากเจ้าคณะจังหวัด เป็นการแต่งตั้งที่ผิดปกติวิสัย ที่สำคัญการตั้งพระสังฆาธิการที่อยู่เขตอำเภอเมืองเพชรบุรี มาเป็นเจ้าคณะอำเภอชะอำ อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติภารกิจของสงฆ์เนื่องจากมีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำเภอ และเป็นการทำให้เกิดข้อกังขาว่าในพื้นที่อำเภอชะอำมีเจ้าคณะตำบลปกครองคณะสงฆ์รวม 4 ตำบล และมี พระสังฆาธิการ พระมหาเปรียญธรรมอีกหลายรูปซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารการปกครอง ทั้งยังเป็นที่ยอมรับของพระภิกษุสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกาภายในอำเภออย่างมาก มีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้รูปใดรูปหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอชะอำ เหตุใดเจ้าคณะภาค 15 จึงไม่ได้พิจารณามาเป็นเจ้าคณะอำเภอชะอำ

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาเมื่อพระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอชะอำ คณะสงฆ์ในพื้นที่ก็ไม่มาร่วมสังฆกรรมด้วย ทำให้การบริหารงานของคณะสงฆ์ในอำเภอชะอำเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น และชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะประสานงานกับพระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณฯ ได้เช่นกัน จึงขอให้พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณฯ โปรดเห็นแก่พระศาสนาและส่วนรวม ขอให้ท่านพิจารณาตัวเองออกจากตำแหน่งด้วย

ด้านพระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ กล่าวว่า การแต่งตั้งอาตมาขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชะอำ เป็นการแต่งตั้งที่ถูกต้องตรงตามคุณสมบัติของกฎมหาเถรสมาคมทุกอย่าง เพียงแต่ไม่ถูกใจของคณะสงฆ์และชาวบ้านในพื้นที่เพียงเท่านั้น เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายตนจะนำเรื่องดังกล่าวเรียนพระผู้ใหญ่สายบังคับบัญชาให้พิจารณาว่าตนยังสมควรอยู่ในตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอต่อไปหรือไม่ หากเห็นไม่สมควรตนก็จะลาออก แต่ถ้าหากเห็นสมควรก็จะอยู่ต่อไป. 

ยังไม่จบ กรณีเจ้าคณะภาค 15 แต่งตั้งพระนอกพื้นที่นั่งเก้าอี้ เจ้าคณะอำเภอชะอำ ชาวบ้านกว่า 50 คน ฮือกดดันอีกรอบ อ้างคณะสงฆ์ ญาติในพื้นที่ไม่ศรัทธา เจ้าตัวขอปรึกษาพระผู้ใหญ่ หากเห็นควรให้ลาออก ก็จะลาออก... 16 ธ.ค. 2560 15:16 16 ธ.ค. 2560 15:27 ไทยรัฐ