วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.น่าน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง'เมืองงาช้างดำ' ไปกับ 'ตูน'เพื่อ 11รพ.

ร่วมด้วยช่วยพี่ตูน!! จ.น่าน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง "เมืองงาช้างดำ ก้าวนี้ที่น่าน" เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ก้าวคนละก้าวไปกับ ตูน บอดี้สแลม...เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 16 ธ.ค.60 ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน ชมรมเดิน-วิ่ง เมืองงาช้างดำ ร่วมกับศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ก้าวนี้ที่น่าน เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ก้าวคนละก้าวไปกับ ตูน บอดี้สแลม โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำประชาชนชาวจังหวัดน่าน ทุกกลุ่มวัย ทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมเดิน-วิ่ง -ปั่น เมืองงาช้างดำ กว่า 1 พันคน โดยไม่จำกัดการแต่งกาย หรือสวมเสื้อ เพื่อให้ประชาชนได้ใส่ใจดูแลสุขภาพ หันมาออกกำลังกายด้วยการขยับและเคลื่อนไหวร่างกาย ต้องการให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพ ออกกำลังกายให้แข็งแรง โรคภัยไม่เบียดเบียน ซึ่งไม่ต้องการแค่เงินบริจาค แต่ทางโรงพยาบาลน่าน จะได้ลดอัตราผู้เจ็บป่วยที่มารักษายังโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลตำบลทั้งนี้ในระดับอำเภอ มี 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ ได้มีการรณรงค์ เดิน-วิ่ง-ปั่น เริ่มต้นที่ อำเภอทุ่งช้าง-เชียงกลาง-ปัว-ท่าวังผา มาสิ้นสุดที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เส้นทางสายใต้ เริ่มต้นจาก อำเภอนาหมื่น-นาน้อย-เวียงสา-ภูเพียง ถึงอำเภอเมืองน่าน ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน ส่วนเส้นทางสายตะวันออก เริ่มต้นจาก อำเภอแม่จริม-สันติสุข-ภูเพียง สิ้นสุดที่ข่วงเมืองน่าน เมื่อวานนี้ (15/12/60) เพื่อเข้าร่วมขบวนในขบวนใหญ่ระดับจังหวัดน่าน "ก้าวนี้ที่น่าน ก้าวคนละก้าวไปกับ ตูน บอดี้สแลม" ในเช้าวันนี้ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่ตนถนัดและสะดวก ร่วมออกกำลังกายเป็นหมู่คณะ ด้วยการเดิน ในระยะทาง 3.5 กิโลเมตร วิ่ง 7 กิโลเมตร และปั่นจักรยาน 15 กิโลเมตร แยกถนนเป็น 3 สาย คือ สายเดิน สายวิ่ง และสายปั่น ออกจากจุดเริ่มต้น และมาสิ้นสุดที่จุดเดิม ณ บริเวณข่วงเมืองน่านในการนี้ผู้แทนแต่ละอำเภอได้มอบเงินประชาชนที่ได้ร่วมกันบริจาค แก่นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยในภาพรวมจังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้น 2,2619,791.25 บาท เพื่อมอบให้กับ โครงการก้าวคนละก้าว กับ ตูน บอดี้สแลม เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ.

ร่วมด้วยช่วยพี่ตูน!! จ.น่าน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง "เมืองงาช้างดำ ก้าวนี้ที่น่าน" เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ก้าวคนละก้าวไปกับ ตูน บอดี้สแลม... 16 ธ.ค. 2560 13:26 16 ธ.ค. 2560 14:36 ไทยรัฐ