วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงชนบท ตรวจสอบโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต

(แฟ้มภาพ)

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการก่อสร้างทางออกตรวจสอบความพร้อมของโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตและพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยมีบุคลากรจากสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท จะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้วิธีการตรวจสอบโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต วิธีการตรวจสอบเครื่องชั่งมวลรวม ตลอดจนเครื่องชั่งยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานทางหลวงชนบทในส่วนภูมิภาค โดยที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ไปแล้ว ได้แก่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) พร้อมแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวจะทำให้โรงงานผลิตแอสฟัลต์ฯได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม อันจะส่งผลให้ถนนมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น.

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการก่อสร้างทางออกตรวจสอบความพร้อมของโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตและพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยมีบุคลากรจากสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา... 16 ธ.ค. 2560 01:45 16 ธ.ค. 2560 01:46 ไทยรัฐ