วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นทพ. ส่ง 'บิ๊กเผือก'เดินหน้าผนึกเครือข่ายประชารัฐ ตามนโยบาย รบ.

หน่วยทหารพัฒนา ส่ง "บิ๊กเผือก" กำกับเร่งเดินหน้าผนึกเครือข่ายประชารัฐ ช่วยเหลือประชาชนฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้พี่น้องชาวไทย...


เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.60 พล.ท.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งได้รับมอบหมาย จาก พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการทหารทหารพัฒนาให้ดำเนินงานโครงการประชารัฐ พร้อมด้วยเครือข่าย ประกอบด้วยอธิการบดี มทร.ธัญญบุรี, รองกรรมการ ผจก.SME bank, ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ ผู้แทนของ Central Group เดินทางเข้าพบ รมว.พาณิชย์, รองปลัดกระทรวง, และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อหารือถึงความร่วมมือผนึกกำลังกันเป็นภาคีขับเคลื่อน สนับสนุนแนวทางประชารัฐตามดำริ นายกรัฐมนตรีนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับฐานราก เพื่อช่วยแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับประชาชนอยู่แล้ว พิจารณาโครงการประชาชนในท้องถิ่นที่สนับสนุน แต่ยังขาดปัจจัยทั้งด้านองค์ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการตลาด ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืน มาเป็นโครงการนำร่อง ของการระดมศักยภาพของภาคีเครือข่ายสนับสนุน เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ

จากนั้นจึงขยายผลต่อไปในทุกพื้นที่ เชื่อมต่อกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่จะเป็นโมเดลของไฮบริดโชห่วย ส่งข้อมูลไปยังกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งสู่การบริการแบบ one stop service ตามนโยบายของ รมว.พาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเน้นระดับฐานราก จำนวน 100,000 ราย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการต่อไป รวมทั้งโครงการอื่นๆ และยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นจริง โดยมีกระทรวงพาณิชย์คอยให้การสนับสนุน ทั้งนี้จะมีการประชุมอีกครั้ง เพื่อร่วมพิจารณาโครงการฯ และเนื้อหาของบันทึกความร่วมมือ ในวันที่ 19 ธ.ค.60 ณ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งจะร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนในวันที่ 28 ธ.ค.60 ณ กองบัญชาการทหารพัฒนา โดยมุ่งที่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน.

หน่วยทหารพัฒนา ส่ง "บิ๊กเผือก" กำกับเร่งเดินหน้าผนึกเครือข่ายประชารัฐ ช่วยเหลือประชาชนฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้พี่น้องชาวไทย... 15 ธ.ค. 2560 19:05 15 ธ.ค. 2560 19:21 ไทยรัฐ