วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อมอบเงินรีไซเคิลมือถือเก่า 'ศิริราชมูลนิธิ' สร้างอาคารผู้ป่วย

"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ยอดบริจาค 1.7 ล้านเครื่อง น้ำหนัก 140 ตัน นำรีไซเคิลช่างน้ำหนักขาย นำเงินที่ได้มอบแก่ศิริราชมูลนิธิ พร้อมเดินหน้าสู่เฟส 2 "มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา"

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เป็นโครงการรับบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจาก หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 50 แห่ง ที่ได้รวบรวมนำมือถือเก่าที่ถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานสากล ไร้มลพิษ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการที่ไม่ถูกวิธี ได้ปิดโครงการในเฟส 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 60 ที่ผ่านมา โดยในเฟส 1 นี้ทางโครงการฯ ได้รับบริจาคมือถือเก่าจากประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1.7 ล้านเครื่อง น้ำหนักรวม 140 ตัน ก่อนที่คณะทำงานโครงการฯ จะนำโทรศัพท์มือถือเก่าทั้งหมดไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี จากนั้นจะนำรายได้ที่เกิดจากการรีไซเคิลในครั้งนี้ไปมอบแก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อร่วมสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยกำหนดมอบเงินบริจาคในวันที่ 8 มกราคม 61

โดยขณะนี้กำลังเดินหน้าสู่เฟส 2 ตั้งเป้าหมายอีก 5 ล้านเครื่อง จะมีภาครัฐ-ภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้น และจะนำรายได้กลับคืนไปสร้างประโยชน์ให้สังคมให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมอาสาสมัครในหน่วยงานทั่วประเทศ รวมประมาณ 1.12 ล้านคน เข้ามาช่วยจัดเก็บมือถือเก่าร่วมกับจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม เข้าทำหน้าที่ในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ คาดว่าจะสามารถรับบริจาคมือถือเก่าได้ตามเป้าหมาย โดยในเฟสที่ 2 นี้จะเป็นแนวคิด “มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา” โดยมีกำหนดให้รายได้จากโครงการระยะที่ 2 จะถูกส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ. 

"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” ยอดบริจาค 1.7 ล้านเครื่อง น้ำหนัก 140 ตัน นำรีไซเคิลช่างน้ำหนักขาย นำเงินที่ได้มอบแก่ศิริราชมูลนิธิ พร้อมเดินหน้าสู่เฟส 2 "มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา" 15 ธ.ค. 2560 15:33 15 ธ.ค. 2560 21:21 ไทยรัฐ