วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Business as usual.

บริษัทเลือกจอห์นเพราะประทับใจในการให้สัมภาษณ์ เพราะจอห์นพูดว่า Business before pleasure. นี่เป็นคำกล่าวที่สื่อให้เห็นว่า ผู้พูดเชื่อว่าธุรกิจสำคัญกว่าความบันเทิง และความสนุกสนานใดๆ คำว่า business ถูกนำมาใช้ในคำกล่าวและประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษเยอะครับ เช่น Business as usual. หรือ It’s business as usual. สื่อถึงว่าสิ่งต่างๆ

ยังดำเนินต่อไปอย่างที่เคยเป็น แม้ว่าจะเจอสถานการณ์ยุ่งยากต่างๆ

ในการประชุมธุรกิจแห่งหนึ่ง เมื่อสมาชิกมาพร้อมกันแล้ว ทุกคนก็พูดจากันเรื่องโน่นนี่นั่นได้สักพักหนึ่ง ประธานก็พูดว่า Let’s us get down to business. วลี get down to business สื่อถึงให้เริ่มพูดในสิ่งที่ตั้งใจที่
จะคุยกัน

ไปร่วมงานอภิปรายในหัวข้อนครเยรูซาเล็ม เป็นของอิสราเอลหรือปาเลสไตน์ หลังจากแนะนำผู้อภิปรายแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการก็พูดว่า If the introductions are over I’d like to get down to business. ประโยคนี้ ผู้ดำเนินรายการสื่อว่า หลังจากแนะนำกันเสร็จแล้ว ให้พูดถึงหัวข้อที่อภิปรายในวันนี้

สถาปนิกมาประชุมกันเพื่อที่จะออกแบบตึกที่สูงที่สุดในโลก แต่วันที่เริ่มประชุมกันนั้น ยังไม่ได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ สถาปนิกทุกคนจึงยังออกแบบร่วมกันไม่ได้ หลังจากคุยกันได้ 3 ชม. หัวหน้าสถาปนิกก็พูดว่า Once we get the computer installed we’ll be in business. ผู้อ่านท่านครับ be in business เป็นวลีที่สื่อถึง พร้อมที่จะทำในสิ่งที่วางแผนไว้ ประโยคที่หัวหน้าสถาปนิกพูดจึงหมายถึง เมื่อเราติดตั้งคอมพิวเตอร์เรียบร้อย เราก็พร้อมที่จะออกแบบร่วมกันแล้ว.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

บริษัทเลือกจอห์นเพราะประทับใจในการให้สัมภาษณ์ เพราะจอห์นพูดว่า Business before pleasure. นี่เป็นคำกล่าวที่สื่อให้เห็นว่า ผู้พูดเชื่อว่าธุรกิจสำคัญกว่าความบันเทิง และความสนุกสนานใดๆ คำว่า business ถูกนำมาใช้ในคำกล่าว... 15 ธ.ค. 2560 11:11 15 ธ.ค. 2560 12:05 ไทยรัฐ