วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"iMATH" แหล่งเสริมความรู้...เด็กวิทย์-คณิต

ครูปอย - ครูโอ้

“ความรู้” เป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอด และสามารถเรียนรู้เพิ่มโดยไม่มีสิ้นสุด

ซึ่งผู้ที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ หนึ่งในนั้นก็คือ “ครู” หรือ “อาจารย์” ที่คอยสอนสั่งให้ความรู้ผ่านวิชาต่างๆ เหมือนดั่งคำที่ว่า “ครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง” ที่คอยดูแลสอนวิชาความรู้ให้ ส่งลูกศิษย์คนแล้วคนเล่าไปสู่อีกฝั่งเพื่อเดินทางไปหาความรู้เพิ่มอีก Business On My Way อาทิตย์นี้เกริ่นหัวเรื่องมาทางนี้ ก็ขอนำเสนอธุรกิจที่เกี่ยวกับ การให้ความรู้กับ “iMath” (ไอแม็ท) สถาบันกวดวิชาที่ จ.ลำพูน ตั้งอยู่หน้าสถานีขนส่งในอำเภอเมือง ก่อตั้งโดย “คู่รัก” ที่ความรักในอาชีพครู “ครูปอย” (ดวงกมล สรรไพโรจน์) และ “ครูโอ้” (สันติ ไทยมีสุข)

โดยทั้งคู่สะสมประการณ์เป็นคุณครูในโรงเรียน และติวเตอร์มากว่า 10 ปี จนกระทั่งตัดสินใจมาเปิดสถาบันกวดวิชาของตนเอง

ครูโอ้ เล่าว่า ก่อนที่จะตัดสินใจมาเปิด iMath ตนเองก็ปรึกษากับครูปอย (ภรรยา) อยู่นาน เพราะจะต้องมีในเรื่องการเตรียมความพร้อมทั้งหลักสูตรการสอน การขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสถานที่ตั้ง ซึ่งเราทั้งคู่ก็ผ่านมาได้ ซึ่งปีนี้ iMath ก็ก้าวสู่ปีที่ 4 แล้ว

“ผมเป็นครูประจำโรงเรียนระดับมัธยมตั้งแต่อายุ 22 ปี หลังศึกษาจบปริญญาตรีสาขาชีวะเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท-ยาลัยเชียงใหม่ ก็ทำงานเลย อาทิ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี, โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น ซึ่งตอนที่สอนนั้นช่วงเสาร์-อาทิตย์ ที่หยุดก็ไปเป็นติวเตอร์ตามสถาบันกวดวิชาด้วย ซึ่งก็ทำอยู่ประมาณ 10 ปี”

ครูโอ้ เล่าว่า ตนมีความฝันที่จะเปิดสถาบันกวดวิชามาอยู่ตลอด ซึ่งก็พยายามเก็บสะสมประสบการณ์การสอนในที่ต่างๆ รวมถึงหามุมมองที่แตกต่างเพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ๆที่ไม่ซ้ำกับที่มีอยู่ในตลาด ที่สำคัญ เวลาที่เด็กมาเรียนกับเราต้องเห็นความต่างจากก่อนเรียนและหลังเรียน ว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น หรือได้ความรู้ สูตรหรือเทคนิคเพื่อไปใช้ในห้องเรียนประจำได้

ด้านครูปอย เล่าว่า ตนเองก็มีความฝันมาตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นคุณครู ซึ่งการเดินทางตามความฝันของปอยก็เริ่มขึ้นโดยช่วงปริญญาตรี เรียนสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ และก็เลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งหลังจบการศึกษาก็เดินสู่อาชีพคุณครูอย่างที่ตั้งใจไว้ โดยสอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสอนอยู่ที่นี่ 5 ปี

กระทั่งได้มาเจอครูโอ้ ศึกษาคบหาดูใจกันจนมาเป็นคู่รัก ซึ่งเราทั้งคู่ก็ดันมีความฝันเหมือนกันคืออยากเปิดสถาบันกวดวิชา รวมถึงรู้ตัวว่ามีใจรักการสอนเป็นอย่างมาก บวกกับเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับด้านการศึกษาว่ายังมีช่องทางโดยเฉพาะในตลาดต่างจังหวัด

“เราทั้งคู่พื้นฐานเป็นเด็กต่างจังหวัด จึงคุ้นเคยและเข้าใจความต้องการว่าตลาดต่างจังหวัด เด็กมีความต้องการเป็นเช่นไร ซึ่งตอนนั้นมองว่า หากเปิดอยู่ที่กรุงเทพฯ ต้องเจอกับภาวะการแข่งขันที่สูงแน่นอน ซึ่งตอนนั้นก็มีความคิดอีกอย่างคือ อยากที่จะกลับไปบ้านเกิด จะได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักซึ่งก็สามารถทำคู่ไปกับสิ่งที่เรารักด้วยได้นั้นคือการสอนหนังสือ”

ครูปอย เล่าต่อว่า iMathจะเน้นการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็เพราะเป็นวิชาที่พวกเรามีความถนัด โดยที่นี้จะออกแบบหลักสูตรเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยืดหยุ่นได้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย

จุดเด่นอีกอย่างคือ เนื้อหาที่สอนจะเน้นไปทางตีโจทย์ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์มากขึ้น ซึ่งก็จะมีความยากกว่าที่เรียนในห้องเรียน ซึ่งก็จะเป็นการฝึกเด็กไปในตัว รวมถึงส่งผลให้เด็กมีเกรดเฉลี่ยที่ดีในวิชานี้มากขึ้นด้วย (จากการสอบถามเด็กที่เรียน) รวมถึงจะมีแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็นและสามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง

สำหรับด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จะเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปีที่ 6

ท้ายสุดทั้งคู่กล่าวว่า เราจะไม่หยุดพัฒนาหลักสูตรการสอน ซึ่งการเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่ทำให้เด็กได้แค่เกรดการเรียนที่ดีขึ้น แต่อยากที่จะส่งเสริมให้เด็กรักและสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากขึ้น และมองว่า 2 วิชานี้ไม่ใช่เรื่องยาก.

“ความรู้” เป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอด และสามารถเรียนรู้เพิ่มโดยไม่มีสิ้นสุด ซึ่งผู้ที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ หนึ่งในนั้นก็คือ “ครู” หรือ “อาจารย์” ที่คอยสอนสั่งให้ความรู้ผ่านวิชาต่างๆ เหมือนดั่งคำที่ว่า... 15 ธ.ค. 2560 10:45 15 ธ.ค. 2560 10:50 ไทยรัฐ