วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสียเงินฟรี

ความโง่ย่อมมาก่อน ความฉลาด

แต่กว่าจะบรรลุความฉลาดก็ต้องจ่ายค่าโง่เป็นเงินก้อนโต

ล่าสุดที่ปูดเป็นฝีหัวช้างขึ้นมาคือ “ขสมก.” ไปทำสัญญาเช่าติดตั้ง “กล่องหยอดเหรียญ” หรือ “แคช บ็อกซ์” บนรถเมล์ ขสมก. 2,600 คัน

ตกลงจ่ายค่าเช่าติดตั้งให้บริษัทเอกชนเป็นเงิน 1,665 ล้านบาท ในเวลา 5 ปี

หรือเฉลี่ย ขสมก.ต้องจ่ายค่าเช่ากล่องหยอดเหรียญเป็นเงิน 6.4 แสนบาทต่อคัน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าปัญหาเกิดขึ้นหลังจากได้ติดตั้งกล่องหยอดเหรียญบนรถเมล์ ขสมก.เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว 800 คัน

บอร์ด ขสมก.จึงเพิ่งเกิดดวงตา เห็นธรรมว่า ไอ้กล่องหยอดเหรียญสำหรับผู้โดยสารจ่ายค่าตั๋วรถเมล์ทำให้ผู้โดยสารรถเมล์ ขสมก. ไม่สะดวกสบายเหมือนใช้พนักงานเก็บค่าโดยสารอย่างเดิม

เนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้อง เช่น หยอดเงินแล้วตั๋วไม่ออก

หรือใส่เงินลงไปเครื่องไม่ยอมทอนเงิน

โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารขึ้นลงจำนวนมากยิ่งโกลาหล วุ่นวาย

สรุปว่า กล่องหยอดเหรียญไม่เจ๋งอย่างที่ฉายหนังโฆษณา

ด้วยเหตุนี้ บอร์ด ขสมก.จึงตัดสินใจสั่งระงับโครงการเช่าติดตั้งกล่องหยอดเหรียญ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

โดยจะเจรจาขอยุติสัญญากับบริษัทเอกชน เฉพาะรถเมล์ ขสมก.ที่เหลืออีก 1,800 คัน

ส่วนที่ติดตั้งเสร็จแล้ว 800 คัน ก็ต้องปล่อยเลยตามเลย

“แม่ลูกจันทร์” ยังมีประเด็นคาใจว่า ก่อนที่ ขสมก.จะตกลงเซ็นสัญญาเช่ากล่องหยอดเงินกับบริษัทเอกชน

เหตุใด ขสมก.ไม่ทดลองใช้งานดูก่อนซัก 6 เดือน ให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ดีเหมาะสมกับสภาพการโดยสารรถเมล์ ขสมก.

โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่ผู้โดยสารแออัดยัดทะนาน

การรีบร้อนทำสัญญาเช่ากล่องหยอดเหรียญพรวดเดียว 2,600 คันโดยไม่ประเมินปัญหาต่างๆให้รอบคอบชัดเจน

แล้วสุดท้ายต้องยกเลิกสัญญาภายหลัง จึงเป็นความบกพร่องผิด พลาดประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ดีนะเนี่ย...ที่ยังกลับตัวทันหลังติดตั้งกล่องไป 800 คัน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนรถเมล์ ขสมก.ทั้งหมด 2,600 คัน

ถ้าคิดเฉพาะค่าเช่าติดตั้งรถเมล์ 800 คัน (คันละ 6.4 แสนบาท) จะเป็นค่าโง่ถึง 512 ล้านบาททีเดียว

ใครจะรับผิดชอบ โปรดตอบให้ชื่นสะดือ

“แม่ลูกจันทร์” มีปัญหาคาใจประเด็นต่อมาคือ ถ้าหาก ขสมก.มีความตั้งใจจะใช้กล่องหยอดเงิน แทนการใช้พนักงานเก็บค่าโดยสาร เพื่อลดจำนวนพนักงาน ขสมก. หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายแก้ปัญหาขาดทุน

หรือเหตุผลใดก็ตาม...

ทำไมบอร์ด ขสมก.จึงไม่จัดซื้อกล่องหยอดเหรียญมาใช้เอง ซึ่งราคาถูก กว่าเช่าหลายเท่าตัว

ซื้อแล้วใช้งานไปได้อีกยาวนานจน กว่าเครื่องจะพัง

เหตุไฉน ขสมก.จึง (เห็นกงจักรเป็นดอกบัว) ไปทำสัญญาเช่ากล่องราคาแพงหูฉี่จากบริษัทเอกชนระยะเวลา 5 ปี

ทั้งๆที่รู้ทั้งรู้ว่าการเช่ามาใช้แพงกว่าซื้อมาใช้หลายเท่าตัว

หมายเหตุ บริษัทเอกชนที่บอร์ด ขสมก.ทำสัญญาเช่ากล่องหยอดเหรียญแพงหูฉี่ บังเอิญเป็นเจ้าเดียวกันกับที่บอร์ด ขสมก.กำลังจะซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 589 คัน (แพงกว่าราคากลาง)

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลเฮย.

“แม่ลูกจันทร์”

ความโง่ย่อมมาก่อน ความฉลาดแต่กว่าจะบรรลุความฉลาดก็ต้องจ่ายค่าโง่เป็นเงินก้อนโต ล่าสุดที่ปูดเป็นฝีหัวช้างขึ้นมาคือ “ขสมก.” ไปทำสัญญาเช่าติดตั้ง “กล่องหยอดเหรียญ” หรือ “แคช บ็อกซ์” บนรถเมล์ ขสมก. 2,600 คัน... 15 ธ.ค. 2560 09:30 15 ธ.ค. 2560 10:26 ไทยรัฐ