วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ปรับตัวชี้วัดย้ายครูเป็นธรรม-ไม่ดึงพ้นห้องเรียน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมอบหมายให้ สพฐ.กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินนั้น จากการประชุม ก.ค.ศ. ได้มีการพิจารณาตัวชี้วัดที่ สพฐ.เสนอ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอกที่มีความจำเป็นต่อสถานศึกษา อาทิ มีผลการปฏิบัติงาน/รางวัลที่เกิดกับตัวเองหรือนักเรียน การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานหน่วยงานของรัฐ หรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าตัวชี้วัดที่พิจารณาจากการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน อาจเป็นการดึงครูออกจากนอกห้องเรียน นอกจากนี้ การพิจารณาว่าได้รับรางวัลในระดับต่างๆก็จะเป็นข้อจำกัดสำหรับครูที่อยู่ในโรงเรียนห่างไกล ที่ไม่มีทุนในการนำเด็กมาฝึก เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดที่ไม่เป็นธรรมกับครูทุกกลุ่ม ทั้งยังทำให้ครูออกนอกห้องเรียน ซึ่งทาง สพฐ.รับที่จะไปปรับรายละเอียดของตัวชี้วัดตามข้อสังเกตดังกล่าว และจะนำเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งต่อไป เพื่อให้ทันกับการพิจารณาย้ายครูปี 2561 ซึ่งกำหนดว่ากรณีการย้ายปกติให้พิจารณาย้ายได้ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 มี.ค. และรอบ 2 ระหว่างวันที่ 15 ก.ย.-15 ต.ค.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ธ.ค. 2560 04:40 15 ธ.ค. 2560 04:40 ไทยรัฐ