วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
100 ปี สธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข 4.0

100 ปี สธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข 4.0

  • Share:

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการแถลงข่าว “100 ปี การสาธารณสุขไทย” ว่า ในโอกาสที่ก้าวเข้าวาระ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทยในวันที่ 27 พ.ย.2561 สธ.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานต้นการบูรให้เป็นต้นไม้ประจำ สธ. เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้น อายุยืน มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและมีสรรพคุณทางยา ช่วงที่ผ่านมาเกือบ 100 ปี สธ.ไม่เคยมีต้นไม้ประจำ สธ.มาก่อน ทั้งนี้ สธ.จะรณรงค์ให้มีการปลูกในพื้นที่ของหน่วยงานสังกัด สธ.เป้าหมาย 1 ล้านต้นทั่วประเทศ สำหรับการขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปการสาธารณสุขเป็นระบบสาธารณสุข 4.0 จะไม่ใช่เป็นฝ่ายรับแต่จะเป็นเชิงรุก โดยเฉพาะการแพทย์ปฐมภูมิที่จะมีคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมบุคลากรลงไปดูแลสุขภาพประชาชนถึงในระดับตำบล คาดว่าในอีก 10 ปี จะครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษา รมว.สธ. ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่า การปฏิรูปสาธารณสุขจะเน้น 4 ด้าน คือ บริหารจัดการ รักษาพยาบาล การเงินการคลัง และคุ้มครองผู้บริโภค โดยแยกย่อยเป็น 12 ประเด็น แต่จะขับเคลื่อนเบื้องต้น 6 ประเด็น ได้แก่ 1.ระบบสุขภาพเป็นเอกภาพ 2.การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 3.ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 4.การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 5.ระบบการคลังหลักประกันสุขภาพ และ 6.ระบบสารสนเทศ

ด้าน นพ.เกียรติคุณ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ต้นการบูรทุกส่วนมีกลิ่นหอม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยหลายชนิดมีการบูรเป็นส่วนผสม เพราะหอมสดชื่นได้กลิ่นแล้วรู้สึกสบายใจ แต่ที่ใช้อยู่เป็นการบูรสังเคราะห์หากเป็นการบูรแท้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 30,000 บาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้