วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บรรจุยาไวรัสตับอักเสบซี 2 สูตรใหม่ ครอบคลุม 3 สิทธิกองทุนสุขภาพ

บรรจุยาไวรัสตับอักเสบซี 2 สูตรใหม่ ครอบคลุม 3 สิทธิกองทุนสุขภาพ

  • Share:

กรณีบริษัทยาต่างประเทศให้สิทธิโดยสมัครใจ (Voluntary Licensing หรือ VL) ในยารักษาไวรัสตับอักเสบซีแก่ประเทศไทยนั้น นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่รณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีสูตรใหม่ ทำให้ระยะเวลาในการรักษาสั้นลง เดิมมีราคาแพงมาก ทำให้คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ยังไม่มีมติว่าจะบรรจุยาสูตรใหม่นี้เข้าสู่บัญชียาหลักฯหรือไม่ แต่หลังจากบริษัทยาต่างประเทศให้สิทธิ VL ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีดังกล่าวแก่ประเทศไทย ทำให้สามารถผลิตหรือนำเข้ายาชื่อสามัญของยาสูตรใหม่ดังกล่าวได้ จึงทำให้มีราคาถูกลง คณะกรรมการบัญชียาหลักฯ จึงมีมติเห็นชอบให้บรรจุยาสูตรใหม่ทั้งสองสูตรเข้าสู่บัญชียาหลักฯ ในยาบัญชี จ.2 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

นายเฉลิมศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ยาทั้ง 2 สูตร คือ 1.ยากินบวกกับยาฉีด เป็นโซฟอสบูเวียร์บวกเพกอินเตอร์เฟอรอน และไรบาวิริน สำหรับการรักษาไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ที่ 3 และ 2.เป็นยารวมเม็ด เป็นโซฟอสบูเวียร์และเลดิพาสเวียร์ ใช้รักษาไวรัสตับอักเสบซีที่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ก็สามารถใช้ยาสูตรใหม่ดังกล่าวในการรักษาผู้ป่วยได้ แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์การใช้ยาดังกล่าว ซึ่งหากแล้วเสร็จก็จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

นายเฉลิมศักดิ์กล่าวด้วยว่า ระหว่างการรอดำเนินการเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เท่าที่ทราบคือ บอร์ด สปสช.ก็มีมติเห็นชอบในการให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จัดหายาชื่อสามัญของยาสูตรใหม่ดังกล่าว ภายใต้สิทธิ VL ควบคู่ไปด้วย เพื่อนำมาพิจารณาว่าจะได้ยาในราคาเท่าใด หรือเรียกได้ว่าอยู่ระหว่างการต่อรองราคาและจัดหายา ซึ่งกระบวนการนี้คาดว่าใช้เวลา 7-8 เดือน ซึ่งการจัดหายาสูตรใหม่มาแทนจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณลง และผู้ป่วยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กล่าวคือ จากเดิมใช้เวลารักษา 48 สัปดาห์ ก็จะลดลงเหลือ 12 สัปดาห์

ด้าน นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อภ. กล่าวว่า ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีสูตรเก่า คือโซฟอสบูเวียร์ อภ.สามารถผลิตได้ ส่วนยาสูตรใหม่นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อต่อรองราคายา เบื้องต้นมีการติดต่อแล้ว 2 บริษัท โดยเบื้องต้นจะพิจารณาว่าต้องเกิดประโยชน์กับประชาชน และ อภ.ก็ต้องสามารถนำมาต่อยอดผลิตเองในอนาคตได้ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้