วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทำอาคารถาวร แสดงงานร.9

ทำอาคารถาวร แสดงงานร.9

  • Share:

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ ยังเดินทางมาเข้าชมพระเมรุมาศ ในนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่เช้า โดยประชาชนที่มาชมนิทรรศการต่างนำกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ มาถ่ายภาพกังหันชัยพัฒนา แปลงนาสาธิตหมายเลข ๙ ที่ด้านหน้ารั้วราชวัติ จากนั้นบันทึกภาพความสง่างามของพระเมรุมาศ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า หลายคนยกมือไหวหรือก้มลงกราบกับพื้น แสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างเปี่ยมล้นหัวใจ แล้วเดินเข้าชมนิทรรศการภายในศาลาลูกขุน พระที่นั่งทรงธรรม มีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามใช้ไม้เซลฟี่และให้ถ่ายภาพด้วยอาการสำรวม ที่สำคัญห้ามสัมผัสสิ่งของต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงโดยเด็ดขาด โดยใช้เวลาเข้าชมประมาณ 1 ชั่วโมง

นายปรีชา รักษ์ทอง อายุ 59 ปี ชาวนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้าชมพระเมรุมาศ ได้ชมนิทรรศการได้ความรู้มากมาย ทั้งงานโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่นำมาจำลองไว้ในพระที่นั่งทรงธรรม ส่วนตัวได้นำหลักคำสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่จากกรมการข้าวพร้อมจิตอาสาร่วมเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตหมายเลข ๙ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าพระเมรุมาศ ที่รวงข้าวสุกได้เวลาเก็บเกี่ยวและเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 4 พร้อมกับนำข้าวชุดใหม่มาปลูกแทนที่เดิม นายโอวาท ยิ่งลาภ ผอ.กองประสานงานโครงการในพระราชดำริ กรมการข้าว กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เข้ามาเกี่ยวข้าวเพราะถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว ทั้งหมดเป็นข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 3,200 กระถางและศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำข้าวกอใหม่เป็นข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 3,800 กระถาง มาสับเปลี่ยน ส่วนเมล็ดข้าวที่เกี่ยวไปแต่ละศูนย์ที่ดูแลข้าวในแต่ละชุด จะคัดนำไปบรรจุซอง ทำเป็นของที่ระลึก ส่วนข้าวชุดแรกที่ผ่านพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 ได้นำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ข้าวของกรมการข้าว

ขณะที่นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กล่าวว่า ได้นำข้าวที่ออกรวงแล้วอยู่ในระยะข้าวน้ำนม มาแทนข้าวที่เกี่ยวออกไป โดยข้าวที่นำมาปลูกแทนทั้งหมดจะสุกและเก็บเกี่ยวได้พร้อมกับชุดที่เหลืออยู่ในวันที่ 5 ม.ค.61 เนื่องจากข้าวในแปลงนาสาธิตนี้มีนกเข้ามาจิกกินรวงข้าวเป็นจำนวนมาก จึงจะนำหุ่นไล่กา 2 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่ 8 คน มาช่วยไล่นกออกจากแปลงนาดังกล่าว

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 4/2560 ว่า กรมศิลปากรได้จัดทำแผนงานการรื้อถอนอาคารบางส่วนบนพื้นที่ท้องสนามหลวง นำไปจัดสร้างอาคารจัดแสดงถาวรบนเนื้อที่ 10 ไร่ ที่ด้านหลังหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต.คลอง 5 จ.ปทุมธานี และแผนงานการรื้อถอนพระเมรุมาศ อาคารประกอบส่วนอื่นๆ โดยจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย

นายวีระกล่าวอีกว่า จะย้ายพระที่นั่งทรงธรรมบางส่วน ทับเกษตร 2 หลัง พลับพลายก 1 หลัง และทิม 4 หลัง ไปที่ปทุมธานี คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างเป็นเวลา 2 ปี ในอนาคตพื้นที่ดังกล่าวจะถือเป็นพื้นที่ที่รวบรวมแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย หอจดหมายเหตุรัชกาลที่ 9 หออัครศิลปิน พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งกรมศิลปากรยังมีแผนดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกโลก พิพิธภัณฑ์ไหมโลก พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและช่างสิบหมู่ไทย แหล่งเรียนรู้สำคัญของประเทศ ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า รูปแบบในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ จะนำรูปแบบพระที่นั่งทรงธรรมมาใช้เป็นหลัก ชั้นที่ 1 จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงโบราณราชประเพณีเกี่ยวกับพระราชพิธี ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ชั้นที่ 2 จัดแสดงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างพระเมรุมาศ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้