วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปัจจัย 4 ชี้ขาดธุรกิจดาวรุ่ง

ดาวรุ่ง-ดาวร่วง ธุรกิจปี 2561

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาเปิดเผยผลวิจัยทางธุรกิจ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วงปี 2561 น่าสนใจดีครับ...

เอาดาวร่วงก่อนดีกว่า เพราะมันจะสะท้อนภาพความเป็นอยู่ของสังคม ซึ่งเป็นความจริงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

1.ธุรกิจหัตถกรรมที่ไม่มีนวัตกรรม 2.ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่ 3.ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารและธุรกิจเช่าหนังสือ 4.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายซีดีและดีวีดี 5.ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน

6.ธุรกิจเคเบิลทีวี 7.ธุรกิจผลิตสินค้าเกษตร เช่น ยาง ปาล์ม ข้าว 8.ธุรกิจร้านขายมือถือมือสอง 9.ธุรกิจร้านค้าแบบดั่งเดิม 10.ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต

ธุรกิจ “ดาวร่วง” ในจำนวน 10 อันดับนั้นด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างสูง

เช่น ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อ “มือถือ” ได้เข้ามามีบทบาทแทนที่ด้วยการรวบรวมทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวและใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

แม้กระทั่งทีวีดิจิตอล ซึ่งในประเทศเพิ่งประมูลกันด้วยราคาสูงมากถึง 24 ช่อง ก็กำลังประสบปัญหาที่รัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือ มิฉะนั้นจะไปต่อได้ลำบาก

นอกจากแย่งชิงโฆษณาก้อนใหญ่ก้อนเดียวกับหลายๆช่องก็แย่แล้ว แต่มือถือซึ่งมีอิทธิพลสูงนำเสนอได้ทุกอย่างก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก

ขนาดโทรศัพท์บ้านซึ่งเคยมีบทบาทมาก่อนก็จบกันไปเลย

ร้านค้าแบบดั่งเดิมหรือที่เรียกกันว่า “โชว์ห่วย” ก็เป็นเรื่องที่จะอยู่ไม่ได้เมื่อเจอห้างค้าปลีกที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เข้ามาแทนที่

หรือแม้กระทั่งสินค้าด้านเกษตร อย่างเช่น ยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยมาก่อน แต่เนื่องจากสถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงก็เกิดปัญหา ยิ่งมีการสนับสนุนให้ปลูกกันมาก

เมื่อผลผลิตมากความต้องการลดลง ประเทศอื่นๆก็ผลิตกันมาก การแข่งขันจึงสูง ราคาก็ต้องลดลงทางยาวก็คงจะต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นแทน

สรุปธุรกิจร่วงทั้ง 10 อันดับ ก็คือความจริงที่ยากจะปฏิเสธ

เมื่อมี “ดาวร่วง” ก็ต้องมี “ดาวรุ่ง” เป็นของธรรมดา 10 อันดับดาวรุ่งจึงออกมาดังต่อไปนี้

1.ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ (ไอที)

2.ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม

3.ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ

4.ธุรกิจเครื่องสำอาง

5.ธุรกิจด้านปิโตรเคมี

6.ธุรกิจโมเดิร์นเทรด ธุรกิจบริการ

7.ธุรกิจร้านขายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

8.ธุรกิจด้านการศึกษาและธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยว

9.ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านความเชื่อ

10.ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจร้านเสริมสวย

ในหมวดดาวรุ่งนี้คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคน และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่เรียกว่าปัจจัย 4 เป็นตัวแปรสำคัญ รวมถึงการศึกษาและธุรกิจสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี

แต่ถ้าเป็นแบบไทยๆก็เกี่ยวกับบริการ ท่องเที่ยวที่คนไทยมีความชำนาญ รวมถึงความสวยความงาม

อาชีพ “หมอดู” นั้น อยู่คู่เมืองไทยไม่มีวันล้มหาย ตายจากไปได้.

“สายล่อฟ้า”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาเปิดเผยผลวิจัยทางธุรกิจ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วงปี 2561 น่าสนใจดีครับ...เอาดาวร่วงก่อนดีกว่า เพราะมันจะสะท้อนภาพความเป็นอยู่ของสังคม ซึ่งเป็นความจริงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก... 14 ธ.ค. 2560 09:35 14 ธ.ค. 2560 12:24 ไทยรัฐ