วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนจนไทยเพิ่มหรือลด?

คำชมของธนาคารโลก ชมว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จ ในการแก้ปัญหาความยากจนได้ระดับหนึ่ง กลายเป็นประเด็นวิวาทะในไทย เพราะมีบางคนเห็นต่าง ธนาคารโลกชมว่าประเทศไทย ได้ขจัดความยากจนแบบสุดๆไปได้เป็นอันมาก และสามารถส่งเสริมให้เกิดชนชั้นกลางได้เป็นอันมาก นับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา หรือเมื่อ 37 ปีก่อน

แต่อาจจะเป็นการมองต่างมุม นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สงสัยว่าเป็นมาตรฐานที่ธนาคารโลกคิดเอาเองหรือไม่ และเสนอแนะว่า หากจะหาค่าเฉลี่ยของรายได้ ต้องเอารายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่สุด มาคำนวณ ไม่ใช่เอารายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้สูง เพราะมีผู้มีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 1,000 บาทอีกมาก

ธนาคารโลกไม่ได้บอกว่า ไทยขจัดความยากจนได้หมดสิ้น แต่บอกว่าสามารถขจัด “ความยากจนที่สุดทนทาน” หรือสุดโต่งไปได้มาก ตรงกับข้อมูลของสภาพัฒน์เมื่อปี 2557 ที่ระบุว่ามีคนจนอยู่ 8.4 ล้านคน และมีคนเกือบจนอีก 7.2 ล้านคน รวมเป็น 15.6 ล้านคน แต่เมื่อปี 2559 มีคนจนเหลืออยู่เพียง 4.8 ล้านคน ไม่ทราบว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่

ในปี พ.ศ.2560 ภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน มีคนไทยขอลงทะเบียนผู้มีรายได้ต่ำ เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐกว่า 14 ล้านคน แต่ทางการคัดเหลือกว่า 11 ล้านคน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี กลุ่มที่ 2 มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี และแจกบัตรสวัสดิการให้ แสดงว่ามีผู้มีรายได้ต่ำกว่า 11 ล้านคน

ไม่ชัดเจนว่าคนจนในประเทศ ไทยขณะนี้ มีเท่าไรกันแน่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไร เลขาธิการสภาพัฒน์ชี้แจงว่าใน 20 ปีที่ผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายเพิ่มรายได้ของรัฐบาล ทำให้จำนวนคนจนในไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ระบุว่าลดลงเท่าใด แต่รัฐบาลปัจจุบันตั้งเป้า หมาย จะเพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำ 29 ล้านคน ให้เป็นคนชั้นกลางใน 20 ปี

แสดงว่ารัฐบาลยอมรับว่า ในปัจจุบันมีกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำถึง 29 ล้านคน น่าจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละแสนบาท ที่จะต้องเพิ่มรายได้ เพื่อยกสถานะเป็นชนชั้นกลาง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่วนปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ สัญญาว่าจะต้องเร่งแก้ปัญหาความยากจน คนจนจะต้องหายจนให้ได้ในปี 2561

ในเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเลือกตั้ง หรือรัฐบาลรัฐประหาร สามารถลดความยากจนไปได้ในระดับหนึ่ง มีคนไทยหลุดพ้นจากความยากจนหลายสิบล้านคน เป็นผลงานที่น่าชื่นชมหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับเอเชียหลายปะเทศ เช่น จีน และอินเดีย ที่ทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความจน หลายร้อยล้านในช่วงเวลาเดียวกัน.

คำชมของธนาคารโลก ชมว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จ ในการแก้ปัญหาความยากจนได้ระดับหนึ่ง กลายเป็นประเด็นวิวาทะในไทย เพราะมีบางคนเห็นต่าง ธนาคารโลกชมว่าประเทศไทย ได้ขจัดความยากจนแบบสุดๆไปได้เป็นอันมาก... 14 ธ.ค. 2560 09:09 14 ธ.ค. 2560 11:47 ไทยรัฐ