วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เห็นแก่คนยากจน

เห็นแก่คนยากจน

  • Share:

รัฐบาล คสช.ประกาศเชิญชวนผู้สูงอายุที่ไม่มีฐานะยากจน ไม่ขัดสนเงินทองแต่ยังอุตส่าห์ขอรับเบี้ยยังชีพคนชราเดือนละ 600 บาท ถึงเดือนละ 1,000 บาท จากรัฐบาลฟรีๆ

โปรดไปแจ้งขอสละสิทธิไม่รับเบี้ยยังชีพคนชราจากรัฐบาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

เงินที่ท่านสละสิทธิจะนำไปสมทบกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปจัดสรรเพิ่มเติมให้คนชราที่มีฐานะยากจนจริงๆ เดือดร้อนจริงๆ ทุกบาททุกสตางค์

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าความจริง โครงการเบี้ยยังชีพคนชรามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสงเคราะห์ผู้สูงอายุมีฐานะยากจน ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตตัวเองในบั้นปลาย

แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิรับเบี้ยยังชีพคนชรามากถึง 8 ล้านคน

สร้างภาระหนักอึ้งให้รัฐบาลต้องหาเงินจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรากว่า 6.8 หมื่นล้านบาทต่อปี

แต่มันมีปัญหาซ้อนปัญหาเพราะในจำนวนผู้ขอใช้สิทธิรับเบี้ยยังชีพคนชรา 8 ล้านคน

มีผู้ยากไร้จริงๆ ขัดสนจริงๆ เดือดร้อนจริงๆ ไม่เกิน 3 ล้านคน

ที่เหลืออีก 5 ล้านคน ไม่ได้มีฐานะยากจน ไม่มีความจำเป็นต้องขอรับการสงเคราะห์จากรัฐบาล

แต่ใช้สิทธิรับเบี้ยยังชีพคนชราแจกฟรีโดยไม่ตะขิดตะขวงใจ

หลายคนเป็นเศรษฐี มีเงินฝากแบงก์เป็นร้อยล้าน ยังไปขอใช้สิทธิรับเบี้ยยังชีพคนชรากันสะบึมส์

“แม่ลูกจันทร์” จึงขอเชิญชวนท่านที่มีฐานะดี ได้โปรดแสดงสปิริตขอสละสิทธิไม่รับเบี้ยยังชีพคนชราอีกต่อไป เพื่อที่รัฐบาลจะนำเงินบริจาคของท่านไปจัดสรรเพิ่มให้คนที่เดือดร้อนจริงๆ

โดยรัฐบาลจะมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้ผู้สละสิทธิทุกราย เพื่อเป็นความภาคภูมิใจว่าท่านเป็นพลเมืองดีระดับพรีเมียม ผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม

รัฐบาลตั้งเป้าว่าจะมีคนชราใจบุญ ดวงตาเห็นธรรมยอมสละสิทธิไม่รับเบี้ยยังชีพคนชรามากถึง 5 แสนราย

ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีงบเหลือนำไปเฉลี่ยให้คนชราที่มีฐานะยากจนจริงๆเพิ่มอีก 3,600 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ดี “แม่ลูกจันทร์” ไม่มั่นใจว่าจะมีผู้ขอสละสิทธิตามคำเชิญชวนของรัฐบาลถึง 5 แสนคนอย่างที่รัฐบาลคาดการณ์

เพราะแม้คนไทยจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนใจบุญสุนทาน แต่เบี้ยยังชีพจากรัฐบาลเดือนละ 600 บาท หรือปีละ 7,200 บาท ทำให้หลายคนเกิดความเสียดาย

เพราะคนที่เคยได้เงินแจกฟรีๆ ย่อมอยากได้เรื่อยไป

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำอีกครั้งว่าโครงการเบี้ยยังชีพคนชรามีหลักการดี

แต่ผิดพลาดไปเปิดช่องให้คนที่ไม่ยากจน ไม่เดือดร้อนจริงไปขอใช้สิทธิรับเบี้ยเลี้ยงแจกฟรีอีก 5 ล้านคน

เมื่อมีตัวหารเพิ่มมาอีก 5 ล้านคน ทำให้เงินแบ่งเฉลี่ยจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราเหลือนิดเดียว

ทำให้คนชราที่เดือดร้อนจริงๆ ได้รับเงินอัดฉีดน้อยกว่าที่ควร

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าถ้ารัฐบาลไม่คัดกรองผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนชรา “เฉพาะ” ผู้มีฐานะยากจนจริงๆ

รัฐบาลจะต้องแบกภาระหาเงินมาอัดฉีดมากขึ้นๆทุกปีๆ

ข้อสำคัญ ไม่มีรัฐบาลไหนในโลกนี้จะเอาเงินไปแจกฟรีๆให้คนไม่ยากจน

นี่มันตำน้ำพริกละลายแม่น้ำชัดๆเลย.

“แม่ลูกจันทร์”

คุณอาจสนใจข่าวนี้