วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตาร์ทอัพชี้เศรษฐกิจไตรมาส 4 แย่ลง

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพพบว่า มองเศรษฐกิจของประเทศไตรมาส 4 แย่ลง เมื่อเทียบกับ 3 ไตรมาส...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) เรื่องเศรษฐกิจของประเทศไตรมาส 4 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล มีผลสำรวจดังนี้

สมาร์ทอัพมองเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในไตรมาส 4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 แย่ลงร้อยละ 33.25 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 27.49 เท่าเดิมร้อยละ 21.07 มีเพียงร้อยละ 18.19 ที่มองว่าเศรษฐกิจดีขึ้น โดยคาดหวังว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ในระยะเร่งด่วน คือ 1. มาตรการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 47.79 ข้อ 2. มาตรการลดอุปสรรคในด้านการส่งออก ร้อยละ 44.37 และ 3. มาตรการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่เสนอผ่านบีโอไอ ร้อยละ 43.79

ส่วนมาตรการระยะยาวที่คาดว่า จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ คือ 1. มาตรการการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอล ส่งเสริมเทคโนโลยี ร้อยละ 59.74 ข้อ 2. มาตรการส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 55.40 และ 3. มาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และการบริหารงานด้านการขนส่ง ร้อยละ 53.25

สำหรับมาตรการที่กำลังดำเนินการแต่สตาร์ทอัพมองว่า ยังไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ คือ 1. มาตรการการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ ร้อยละ 52.69 ข้อ 2. มาตรการดูแลภาคการเกษตร จัดโซนนิ่ง ส่งเสริมการแปรรูป ร้อยละ 42.58 และ 3. มาตรการการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้เหมาะสม ร้อยละ 40.94

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพพบว่า มองเศรษฐกิจของประเทศไตรมาส 4 แย่ลง เมื่อเทียบกับ 3 ไตรมาส... 9 ธ.ค. 2560 12:33 9 ธ.ค. 2560 12:44 ไทยรัฐ