วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
การเคหะฯ นำร่องถนนกรุงเทพกรีฑา-ร่มเกล้า พัฒนาที่อยู่แนวรถไฟ

การเคหะฯ นำร่องถนนกรุงเทพกรีฑา-ร่มเกล้า พัฒนาที่อยู่แนวรถไฟ

  • Share:

การเคหะฯ เร่งศึกษาพัฒนาที่อยู่ตามแนวรถไฟทางคู่-รถไฟความเร็วสูง นำร่องพื้นที่ถนนกรุงเทพกรีฑา-ร่มเกล้า เป็น “ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า” ฝั่งตะวันออกของกทม. ...

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเชีย จำกัด ดำเนินงานวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง” ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่รอบสถานีรถไฟลาดกระบัง บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา-ร่มเกล้า เป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อจัดทำผังแม่บทภายใต้ชื่อ “ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า” โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองของคนรุ่นใหม่ เมืองธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเมืองที่อยู่อาศัยที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ การค้าปลีก การประชุม การมีพื้นที่ Working Space การจัดแสดงสินค้า และการบริการ รวมถึงมีระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ศูนย์เศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร และศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ทั้งนี้ ได้นำเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาดมาใช้ในการออกแบบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ บทบาทของพื้นที่ รวมถึงระบบการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และระบบการเชื่อมโยงทางกายภาพสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โดยใช้เกณฑ์ย่อยในการออกแบบโครงการ ได้แก่ เกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน, แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยาน, เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบพลังงานและสภาพแวดล้อม และกฎหมายผังเมือง รวมทั้งการใช้แนวคิดในการออกแบบการบริหารจัดการทางการเงินที่ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนกิจการของภาครัฐ (PPP) พ.ศ.2556 ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลงทุนโครงการศูนย์เศรษฐกิจ โดยจะใช้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกองทรัพย์สินที่เรียก REITS หรือ Real Estate Investment Trust เป็นเครื่องมือระดมทุนเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการโครงการ เพื่อสร้างมูลค่าทรัพย์สินแก่การเคหะแห่งชาติในระยะยาว และลดภาระการลงทุนทางตรง

พร้อมมุ่งสู่เมืองที่รักษาสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยมลพิษและลดการใช้พลังงานด้วยการออกแบบอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องได้รับมาตรฐานอาคารเขียว การออกแบบให้ถนนมีแนวต้นไม้ใหญ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 รวมถึงการออกแบบสวนสาธารณะขนาดต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึง เป็นต้น โดยจะนำแผนแม่บทที่ได้ไปพัฒนาโครงการในรูปแบบ mixed - use ของการเคหะแห่งชาติต่อไปในอนาคต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้