วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ดีเอสไอ' โต้ คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ อธิบดีไม่ได้แต่งตั้ง

'ดีเอสไอ' โต้ คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ อธิบดีไม่ได้แต่งตั้ง

  • Share:

"ดีเอสไอ" ออกโรงโต้คอลัมน์ดัง นสพ.ไทยรัฐ ยันคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีคณะกรรมการพิจารณา อธิบดีไม่ได้แต่งตั้ง

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 6 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายสื่อสารองค์กรหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ออกแถลงการณ์ถึงสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญของดีเอสไอ โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำวันที่ 6 ธ.ค.60 คอลัมน์ “ส่องตำรวจ” โดย สหบาท กล่าวถึงการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษของดีเอสไอ ว่าผู้บริหารดีเอสขอไม่คำนึงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขางานแต่ละด้าน คัดเลือกคนไม่มีผลงานที่ชัดเจนนั้น

ดีเอสไอขอชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ได้กำหนดให้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เป็นตำแหน่งที่เป็นสหวิชาชีพ กล่าวคือไม่จำกัดวุฒิการศึกษาว่าต้องเป็นกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ประกอบด้วยวุฒิการศึกษาหรือความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีพิเศษ โดยในการดำเนินคดีพิเศษจะมีการแต่งตั้งเป็นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สืบสวนสอบสวน ทั้งนี้ เพื่อให้การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นคดีสำคัญที่มีผลกระทบต่อประเทศในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสั่งสมความเชี่ยวชาญตามความถนัดของแต่ละบุคคล สำหรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีความสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว

ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ได้กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน หลายสาขา ทั้งการสืบสวนสอบสวน กฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวน การปฏิบัติการ ทางยุทธวิธี เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น และในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ก็ดำเนินการตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 ม.ค.2552 และที่ นร 0708.4/ว16 ลงวันที่ 29 ก.ย.2538

ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กลางที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประกาศคุณสมบัติและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า มีการคัดเลือกในรูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานกรรมการ และมีรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกท่าน เป็นคณะกรรมการ มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานที่สำนักงาน ก.พ. แต่งตั้ง และเมื่อผลงานผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ที่สำนักงาน ก.พ.ตั้งขึ้นแล้ว จึงจะเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามแต่งตั้ง มิใช่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้แต่งตั้งซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหน่วยงานในสังกัดข้าราชการพลเรือนทั่วไป

ในห้วงเวลาที่ผ่านมาดีเอสไอมีการประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งและแต่งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ จำนวน 8 ตำแหน่ง ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความโปร่งใสในการดำเนินการ กระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และผู้มีส่วนได้เสียในการคัดเลือกสามารถขอตรวจดูคะแนนผลการประเมินได้ตามกฎหมาย
จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้