วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เนสท์เล่ จับมือ WWF สร้างเด็กรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม

เนสท์เล่ ผนึกกำลัง WWF ประเทศไทย จัดโครงการ "เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ" ปีที่ 3 ปลูกจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พร้อมตั้งเป้าปี 61 เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ และขยายโครงการสู่ชุมชน


วันที่ 6 ธ.ค. 60 นายลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้จับมือกับ WWF ประเทศไทย จัดโครงการ "เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ" ปีที่ 3 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งน้ำรอบโรงเรียน อันเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนบริเวณรอบๆ ในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

ทั้งนี้ เนสท์เล่ ได้ตั้งเป้าในปี 2561 จะมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ และขยายโครงการสู่ระดับชุมชนในการอนุรักษ์คลองขนมจีน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนสาคลีวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการฯ

เนสท์เล่ ผนึกกำลัง WWF ประเทศไทย จัดโครงการ "เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ" ปีที่ 3 ปลูกจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พร้อมตั้งเป้าปี 61 เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ และขยายโครงการสู่ชุมชน 6 ธ.ค. 2560 16:37 6 ธ.ค. 2560 17:00 ไทยรัฐ