วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สุดยอดข้าวไทย! ข้าวที่ปลูกโดยคนถือศีล 5 คนกินว่าไง?

สุดยอดข้าวไทย! ข้าวที่ปลูกโดยคนถือศีล 5 คนกินว่าไง?

  • Share:

วันนี้ ไทยรัฐออนไลน์ จะพาไปรู้จัก สุดยอดข้าวพันธุ์ดี “ข้าวสานธรรม” ข้าวอะไรกัน? ทำไมต้องรู้จัก ก็เพราะ "ข้าวถือศีล 5" (ขอเรียกแบบนี้) มีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย เราจึงได้รวบรวมและสรุปรายละเอียดมาฝากเป็นข้อๆ แบบง่ายและกระชับ เราไปอ่านพร้อมๆ กัน

1. ข้าวสานธรรม คือ ?
“ข้าวสานธรรม” คือ “ข้าวสุขภาพดี” ที่ผลิตจากหัวใจคุณธรรมของเกษตรกรผู้รักษาศีล 5 ที่ลด ละ เลิก อบายมุข และตั้งใจผลิตข้าวคุณภาพเพื่อผู้บริโภคด้วยการลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง

2. พระสงฆ์-เกษตรกรจับมือ
เกษตรกรผู้ปลูกได้น้อมนำพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ และพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ถือเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเกษตรกร คณะสงฆ์ และมูลนิธิไทยพึ่งไทย (สมพล-เรณู เกยุราพันธุ์)

3. อาชีพ “ชาวนา” ยั่งยืน
เพื่อพัฒนาให้เกิด “สังคมคุณธรรม” อย่างยั่งยืน เพราะ “คุณธรรม” คือพื้นฐานที่จะสร้างให้เกิดความเจริญ และความสุขสันติให้แก่สังคมทุกกลุ่ม การสร้างความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพ และเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนวิธีจากการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ มาสู่การเสริมสร้าง “ศักยภาพ” ด้วยการหยิบยื่น “โอกาส” ให้ชาวนาหรือเกษตรกร สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

4. คุณสมบัติคนปลูก
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเริ่มปรับวิถีชีวิตมุ่งสู่การรักษาศีล 5 เป็นพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การลด ละ เลิกอบายมุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

5. จุดรวมตัว...คนปลูกข้าว
“วัด” ในพื้นที่จะเป็นศูนย์กลางนำการปฏิบัติ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติศีล 5 ว่าจะทำให้ครอบครัวมีสุขขึ้นอย่างไร และจะทำให้ชุมชนหมู่บ้าน มีการพัฒนาตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจะดีขึ้นอย่างไร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านเต็มใจปฏิบัติด้วยหัวใจ ด้วยความเต็มใจ มิใช่ใช้กฎคนคุมมาบังคับ

6. นี่คือ...วัตถุประสงค์ของข้าว
คุณภาพจิตใจที่ได้รับการพัฒนา จะเป็นพื้นฐานไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชาวนา ผู้ปฏิบัติศีล 5 นี้ จะก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพการผลิต ด้วยการ ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง และดูแลผลิตผลด้วยความ “ใส่ใจ” ซื่อตรง ต่อผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทานข้าวที่มีคุณภาพ ได้สุขภาพที่ดี คือเป้าประสงค์ของ “ข้าวสานธรรม”

7. พัฒนาคุณภาพ
ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มูลนิธิไทยพึ่งไทยจะมีบทบาทเข้ามาช่วยสนับสนุน หาผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และเทคโนโลยีในการผลิต, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าของ “ข้าวไทย” รวมทั้งสนับสนุนการตลาดให้แก่ชาวนา จำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม

8. เริ่มต้นปี 2558
“ข้าวสานธรรม” ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เริ่มต้นกับเกษตรกร 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาตรฐาน GAP 2. กลุ่มเกษตรกรสวนธรรมร่วมใจ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ผลิตข้าวหอมนิล มาตรฐานอินทรีย์สากล 3. กลุ่มเกษตรกรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ผลิตข้าวจักรพรรดิ ซึ่งเป็นข้าวกล้องผสมข้าวซ้อมมือหอมนิลมาตรฐานอินทรีย์สากล

9. ผลตอบรับดี คนปลูกขยาย
ข้าวของชาวนาทั้ง 3 กลุ่ม ถูกจัดทำเป็นชุดของขวัญปีใหม่ ซึ่งได้ผลตอบรับดีมากในปี 2558 เพราะวัตถุประสงค์และความตั้งใจดี ส่งผลให้โครงการข้าวสานธรรม ขยายความร่วมมือมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการอีก 10 กลุ่ม ที่กำลังเริ่มต้นกระบวนการสร้างคุณธรรม และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

10. ข้อดี...เพียบ
“ข้าวสานธรรม” จึงเป็นข้าว “ข้าวสุขภาพดี” (HEALTHY RICE) ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล ไขมัน และดีต่อการควบคุมน้ำหนัก ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ดีต่อการบำรุงสมอง และระบบประสาท รวมทั้งช่วยบำรุงผิวพรรณ ชะลอริ้วรอย

ทั้งนี้โครงการ “ข้าวสานธรรม” เป็นการช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ประการแรก คือ การสร้าง “สังคมคุณธรรม” ให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ประการที่สอง สร้างความยั่งยืน มั่นคงในอาชีพ และรายได้ของชาวนา ตลอดจนเป็นการ “มอบสุขภาพที่ดี” ให้กับผู้คนที่เรารัก สอบถามเพิ่มเติม “โครงการข้าวสานธรรม” มูลนิธิไทยพึ่งไทย โทร. 02-971-7575

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้