วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


พ่อตัวอย่างแห่งชาติ แนะการอบรมเลี้ยงดูลูก การสอนที่ดี ควรทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง

ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยสิน วีรวรรณ และครอบครัว ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.สุจิตรา-พงศ์ธร-นพ.ธีรวีร์ วีรวรรณ.

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเชิดชูและส่งเสริมบทบาทของ “พ่อ” ผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างพื้นฐานชีวิตครอบครัวที่มั่นคงและอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีมีคุณภาพ คณะกรรมการสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จึงได้จัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่พ่อตัวอย่างขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่

สำหรับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีคุณพ่อจากทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 379 คน ซึ่งล้วนมีคุณสมบัติเหมาะสม 12 ประการ คือ ต้องมีความจงรักภักดี รักประชาธิปไตย อายุ 50 ปีขึ้นไป ต้องมีภรรยาคนเดียว บุตรหลานประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้ดำรงตนในศีลธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม และผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติในปีนี้ มีอาทิ ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยสิน วีรวรรณ ได้เปิดเผยว่า ในการเป็นพ่อต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก ตนเองนับว่าโชคดีที่ลูกชายทั้งสามคนเชื่อฟังพ่อแม่ ไม่มีปัญหาอะไร และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งเหล้าและบุหรี่ หลักของครอบครัวที่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้นำมาใช้คือ ควรนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิตครอบครัว และที่สำคัญในการสอนลูกๆ ควรทำตนเป็นตัวอย่าง เพราะเขาจะดูตามอย่างพ่อแม่

ส่วนผู้ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติอีกท่าน สมบัติ อนันตรัมพร เจ้าของกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิงค์ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ลูกๆ ทั้ง 3 คนผลัดกันมายินดีกับคุณพ่อ ได้เปิดเผยว่า ตนมีลูก 4 คน อยู่เมืองนอกคนหนึ่ง ครอบครัวเราจะเน้นเรื่องความใกล้ชิดกับลูกๆ ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตนเอง โดยมองว่า ธุรกิจโตได้ก็ล้มได้ แต่สำหรับครอบครัว หากมีความเสียหาย เราไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้ ดังนั้น แม้จะเป็นนักธุรกิจ งานยุ่งแค่ไหน แต่ตนจะเป็นคนที่รับส่งลูกตั้งแต่เล็กจนโตช่วยเหลือตัวเองได้ ลูกๆจะติดตัวพ่อแม่ตลอด ตั้งแต่เราก่อร่างสร้างตัว เขาได้เห็นทุกข์สุขของครอบครัว ซึ่งตนเห็นเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เขาก้าวเดินต่อไปได้ และการสอนของพ่อแม่ที่ดีคือ การทำให้ลูกๆได้เห็น

“พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย” เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้เผยถึงการดูแลครอบครัวว่า จะสอนลูกๆ ให้เป็นคนดีก่อนเป็นคนเก่ง ซึ่งถ้าลูกๆ ออกนอกลู่นอกทาง เราจะต้องแนะนำในสิ่งที่ถูกต้อง อย่าปล่อยปละละเลย ซึ่งถ้าลูกเราเป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคม นี่แหล่ะเป็นความภูมิใจของคนที่เป็นพ่อแม่ เช่นเดียวกับคุณพ่อแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือ “ชุมพล พรประภา” บอกว่า สิ่งแรกของการอบรมลูกคือ ต้องสอนให้เขาเป็นคนดี และรักใคร่พี่น้องในตระกูล เป็นคนดีแล้วก็สอนให้เป็นคนเก่ง รู้จักทำมาหากินเลี้ยงชีพ เมื่อมีรายได้ที่ดีแล้ว ก็ต้องดูแลคนรอบข้างและสังคม พ่อแม่ยุคใหม่อย่าสนใจแต่หาเงินอย่างเดียว เพราะลูกจะดีหรือไม่อยู่ที่เราปลูกฝังเขา ปิดท้าย คุณพ่อสมชาย เบญจรงคกุล ซึ่งมีลูกชายทั้ง 3 คนมาร่วมยินดี กล่าวว่า ตนมีลูก 5 คน เป็นชาย 3 หญิง 2 จะเลี้ยงเขาค่อนข้างเสรีภาพ ให้เขาคิดเองตัดสินใจเองในเรื่องการศึกษา แต่จะคอยดูให้ไปในแนวที่ถูกที่ควร ถ้าผิดก็จะคอยตะล่อมๆ ซึ่งกับลูกชายจะมีข้อห้ามโดยเด็ดขาด อยู่ 2 เรื่องคือ เรื่องยาเสพติดและการพนัน ถ้ามีเรื่องนี้มาเลิกคุย ซึ่งเขาก็เติบโตมาในแนวทางที่ดี ความภูมิใจของคนเป็นพ่อคือ การที่ได้เห็นลูกๆ จบการศึกษา มีงานมีการทำ ตัดสินใจในชีวิตตัวเองได้ เพราะเราพ่อแม่ไม่ได้อยู่ไปกับเขาตลอดชีวิต.

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเชิดชูและส่งเสริมบทบาทของ “พ่อ” 6 ธ.ค. 2560 14:51 6 ธ.ค. 2560 14:59 ไทยรัฐ