วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สังคมที่ใช้ชีวิตบนความสุข (จริง) หรือหลอกตัวเอง

โดย Advertorial

บนความเป็นจริงที่เราต้องรับรู้และเร่งปรับตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หรือเพื่อเฟ้นหาความสุขในชีวิต นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของนักคิดและนักพัฒนาหลายๆ คน เพราะทุกวันนี้ โลกกำลังตะโกนบอกเราว่า “ฉันต้องการความช่วยเหลือ” “ฉันกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย” นั่นคือสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้มนุษย์เราเป็น “ทุกข์” หลายคนคงสงสัยว่า “โลกไม่สบาย” แล้วเกี่ยวอะไรกับความทุกข์ของเรา

บทพิสูจน์และความจริงที่เราต้องรู้เกี่ยวกับ โกลบอล วอร์มมิ่ง (Global Warming) และระบบนิเวศธรรมชาติลดถอย (Nature Lost) คือ “ยิ่งเราสูญเสีย เรายิ่งเสียหาย” ปัจจุบันจากการประชุม Earth Submit นักวิจัยทั่วโลกชี้ว่า เราสูญเสียระบบนิเวศอันสมบูรณ์ถึง 12% โดยเฉพาะเขตทรอปิค (Tropics) หรือเขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรของโลก ความสมบูรณ์ของป่าลดลงถึง 30% ในกรุงเทพฯ อุณหภูมิสูงขึ้นเพราะเรามีพื้นที่สีเขียวเพียง 0.62 ตารางเมตรต่อคน เมื่อเทียบกับปารีส นิวยอร์ก และลอนดอน ที่มีพื้นที่สีเขียวถึง 13, 23 และ 27 ตารางเมตรต่อคน ตามลำดับ

วิกฤติของสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ที่เราควรรู้ จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ บ่งชี้ว่าในปี 2050 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรอายุ 60 ปี มากกว่าจำนวนประชากรเด็ก นั่นคือในอนาคตคนวัยทำงานต้องทำงานมากขึ้น เพื่อหารายได้ในการดูแลสมาชิกวัยเด็กและวัยชรา หรือหลายประเทศต้องเพิ่มอัตราจ้างงานผู้สูงวัย เป็นสาเหตุให้ต้องเพิ่มอัตราภาษี เพื่อนำเงินมาเพิ่มสวัสดิการทางสังคม

ความล้ำสมัยของเทคโนโลยีประกอบกับการขยายตัวของครัวเรือน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีครอบครัวขนาดเล็กสูงขึ้นถึง 20.3 ล้านครัวเรือน แต่ปฏิสัมพันธ์และความอบอุ่นของคนในครอบครัวลดน้อยลง (Distant Family Connection) ส่งผลให้เด็กเติบโตอย่างโดดเดี่ยว (Kids Growing Up with Working parents) หรือกลายเป็นคนเก็บตัว และลุกลามจนเป็นโรคซึมเศร้า (Major depressive disorder : MDD) ในที่สุด

สิ่งเหล่านี้คือความจริงและบทสรุปที่ว่า มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตโดยไม่แคร์สิ่งแวดล้อม หรือผู้คนที่แวดล้อมได้ เราต่างแสวงหาการเชื่อมโยงที่สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ หรือกับผู้คนที่อยู่ในสังคมด้วยกันเอง แต่ “ความสุขที่แท้จริงของชีวิตเราคืออะไร?” อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายในการตอบ เพราะความสุขของแต่ละคนแตกต่าง และไม่เท่ากัน แต่มีอย่างหนึ่งที่แน่นอนคือ ความสุขนั้นต้องส่งผลให้กับตัวเราทั้งร่างกาย จิตใจ คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา และนี่คือพื้นฐานของนิยาม “ความสุขที่ยั่งยืน”

ด้วยแนวคิด “ความสุขที่ยั่งยืน” นี้จึงเป็นแรงบันดาลใจ และแรงผลักดันให้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มุ่งมั่นทุ่มเทในการสำรวจวิจัย ทำการศึกษาจากทั่วโลก พัฒนาทางด้านนวัตกรรม พร้อมทั้งศึกษาถึงวิกฤติต่างๆ ของโลก ทั้งโกลบอล วอร์มมิ่ง (Global Warming) ระบบนิเวศธรรมชาติลดถอย (Nature Lost) สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัว (Family Connection) เพื่อที่จะคิดค้นและสร้างสรรค์โครงการที่มอบความสุขอย่างยั่งยืนที่แท้จริงให้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงชีวิตที่มีความสุขได้อย่างแท้จริงผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่นับเป็นโปรเจ็กต์แฟลกชิพครั้งแรกของโลก ที่แวดล้อมด้วยความสุขทั้ง 4 ได้แก่ ระบบนิเวศ (Nature) ครอบครัว (Multigenerations) คอมมิวนิตี้ (Community) และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainnovation) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านคอนเซ็ปต์ Imagine Happiness… โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เพื่อสร้าง “ความสุขที่แท้จริง” ให้กับคุณ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.mqdc.com | Facebook: www.facebook.com/MQDC.For.All.Well.Being | IG: mqdc.official

บนความเป็นจริงที่เราต้องรับรู้และเร่งปรับตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หรือเพื่อเฟ้นหาความสุขในชีวิต นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของนักคิดและนักพัฒนาหลายๆ คน... 6 ธ.ค. 2560 14:36 6 ธ.ค. 2560 17:55 ไทยรัฐ