วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ' มุ่งสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

สถ.ขับเคลื่อนโครงการ "ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" ลุยสัญจรพบผู้บริโภค มุ่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 10.30 น. ณ บริเวณโถงศุภภิรมย์ ชั้น 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยบูรณาการ ตลาดประชารัฐ ทั้ง 9 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ และให้ดำเนินการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป้าหมาย จำนวน 6,540 แห่ง กลุ่มผู้ค้ารายใหม่ 107,844 ราย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ซึ่งจำนวนตลาดในความรับผิดชอบ 3,822 แห่ง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มประมงพื้นบ้าน ซึ่งต้องเพิ่มผู้ประกอบรายใหม่ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10-15 รายต่อตลาด

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของของรัฐบาล ในการพัฒนาตลาดของท้องถิ่นให้มีความสะอาด จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัย รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาพื้นที่ขายเพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าขายรายใหม่ที่เป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจหารายได้เพิ่ม ได้เข้ามาทำการค้าขาย รวมทั้งสำรวจพื้นที่ว่างที่สามารถจัดให้เป็นตลาดได้ เพื่อรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ด้วย และในการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยบริการ SCB Easy Pay ซึ่งเป็นระบบที่รับจ่ายเงินผ่าน QR Code ภายใต้ชื่อ "แม่มณี Money Solution" อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งสนับสนุนสังคมไทยก้าวสู่ Cashless Society อย่างสมบูรณ์ และร่วมกันสานต่อการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป

ทั้งนี้ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวในทุกขั้นตอน และขอเชิญชวนประชาชนหรือผู้ที่สนใจ มาร่วมสนับสนุนสินค้าอุปโภคและบริโภค ของตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ที่ผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคและบริโภคมาจำหน่าย จำนวน 165 ร้านได้ ตั้งแต่วันที่ 6-8 ธันวาคม ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สถ.ขับเคลื่อนโครงการ "ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" ลุยสัญจรพบผู้บริโภค มุ่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 6 ธ.ค. 2560 13:36 6 ธ.ค. 2560 16:01 ไทยรัฐ