วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พาณิชย์ แนะโรงงานยาสูบ ยื่นหลักฐานรายได้หด รับผลกระทบบุหรี่นอกขายถูก

พาณิชย์ แนะโรงงานยาสูบ ยื่นหลักฐานรายได้หด รับผลกระทบบุหรี่นอกขายถูก

  • Share:

กรมการค้าต่างประเทศ แจงโรงงานยาสูบ เข้าถกรับผลกระทบภาษีสรรพสามิตใหม่ เสียส่วนแบ่งตลาดให้บุหรี่นอกที่ขายถูกกว่า ทำรายได้หด ชี้ทำให้เกิดเข้าใจผิดเป็นการทุ่มตลาด แนะยื่นข้อมูลหลักฐานที่บ่งชี้ เพื่อออกมาตรการตอบโต้...

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า โรงงานยาสูบได้เข้ามาหารือกับกรมการค้าต่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ สืบเนื่องจากการบังคับใช้ภาษีสรรพสามิตใหม่ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงงานยาสูบได้เสียส่วนแบ่งตลาดให้บุหรี่นำเข้า ทำให้รายได้ลดลง เนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวส่งผลให้บุหรี่ที่ผลิต และขายในประเทศมีราคาสูงกว่าบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการลดราคาของบุหรี่นำเข้าเป็นการทุ่มตลาด เนื่องจากสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายแข่งขันในราคาที่ต่ำกว่าสินค้าไทย

ทั้งนี้ การทุ่มตลาดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาจากราคาบุหรี่ที่ส่งออกมายังประเทศไทย จะต้องต่ำกว่าราคาบุหรี่ชนิดเดียวกันที่ขายอยู่ในประเทศผู้ผลิต ไม่ได้ดูแค่การขายต่ำกว่าราคาในประเทศไทยอย่างที่เข้าใจกัน

อย่างไรก็ตาม การเข้ามาหารือของโรงงานยาสูบไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่ามีการทุ่มตลาดในสินค้านี้ ซึ่งได้อธิบายหลักการเบื้องต้นของการพิจารณากำหนดใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยโรงงานยาสูบจะกลับไปพิจารณาอีกครั้งถึงความเสียหายที่ได้รับว่ามีผลจากการทุ่มตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ อย่างการปรับโครงสร้างภาษียาสูบหรือไม่อย่างไร ซึ่งถ้าเห็นว่าบุหรี่นำเข้ามีการทุ่มตลาด และเสียหายจากการทุ่มตลาดดังกล่าว สามารถยื่นคำขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด โดยแสดงข้อมูลแ ละเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการทุ่มตลาด และโรงงงานยาสูบมีความเสียหายต่อกรมการค้าต่างประเทศได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้