วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน. จับมือผู้ว่าฯ นำชาวขอนแก่น จัดสวนสนามสามัคคีรวมพลังวันชาติไทย

รวมพลัง!!! กอ.รมน.ขอนแก่น พร้อมด้วยพ่อเมือง นำชาวขอนแก่นร่วมใจ จัดใหญ่พิธีสวนสนามสามัคคีรวมพลังวันชาติไทย เพื่อเสริมสร้างคนในชาติให้ตระหนัก พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย...

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 5 ธ.ค. 60 ที่สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามวันชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันชาติไทยและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในอันที่จะสรรค์สร้างวินัยของคนในชาติ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่น และร่วมพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ให้คนไทยได้รักชาติไทย ร่วมกันปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยร่วมกันด้วย โดยมีกลุ่มพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ กลุ่มจิตอาสา ลูกเสือ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากกว่า หมื่นคน ทุกคนมีใจเดียวกันที่จะมาร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติไทย.

รวมพลัง!!! กอ.รมน.ขอนแก่น พร้อมด้วยพ่อเมือง นำชาวขอนแก่นร่วมใจ จัดใหญ่พิธีสวนสนามสามัคคีรวมพลังวันชาติไทย เพื่อเสริมสร้างคนในชาติให้ตระหนัก พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย... 5 ธ.ค. 2560 18:35 5 ธ.ค. 2560 18:45 ไทยรัฐ


advertisement