วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่เชียงใหม่

ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่เชียงใหม่

  • Share:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ 5 ธ.ค. 2560

วันที่ 5 ธ.ค. เมื่อเวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัยและการดำเนินชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 800 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 12.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ประกอบกับมีสภาพภูมิประเทศร้อยละ 80 เป็นป่าไม้สลับภูเขาสูงทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดตลอดทั้งปี ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่สูง ใน 25 อำเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบ 386,541 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย และผู้พิการทุพพลภาพ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้