วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เคาะแล้ว 5 ชื่อ ผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. จ่อเสนอ สนช.12 ธ.ค.นี้ (คลิป)

เคาะแล้ว 5 ชื่อ ผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต. จ่อเสนอ สนช.12 ธ.ค.นี้ (คลิป)

  • Share:

เคาะแล้ว 5 รายชื่อ ผู้ที่ผ่านสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหา กกต. จ่อเสนอที่ประชุมใหญ่ สนช.พิจารณา 12 ธ.ค.นี้ ตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด

วันที่ 5 ธ.ค. คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ภายหลังจากคณะกรรมการได้ใช้เวลาเกือบสามชั่วโมง ในการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นของผู้สมัคร ในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกด้วยคะแนนสองในสาม จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 2.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ 3.รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ 4.นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชัย และมีการลงคะแนนในรอบที่สอง จากผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ถึงสองในสามในรอบแรก ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกในรอบสอง ได้แก่ นายประชา เตรัตน์

และภายในสัปดาห์นี้ คณะกรรมการสรรหาจะมีการประชุมเพื่อรับรองผลการประชุมก่อนเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ สนช.พิจารณาอีกครั้ง ภายในวันที่ 12 ธันวาคม ตามกรอบเวลา ทั้งนี้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ในฐานะกรรมการสรรหา กกต. เปิดเผยว่า ในที่ประชุมได้พิจารณาคำร้องของผู้สมัครที่ไม่ผ่านการสรรหารอบแรก และมีลักษณะต้องห้ามทั้งหมดแล้ว โดยที่ประชุมเห็นว่าทั้งหมดขาดคุณสมบัติจริง ตามที่กฎหมายกำหนด

ขณะที่ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้มีมติเลือกให้ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. และในวันพรุ่งนี้จะมีการคัดเลือกเพิ่มเติมอีก 1 คน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้