วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหมือนคนละชนชั้น

โดย สหบาท

มะเร็งร้ายของระบบข้าราชการไทยเกือบทุกหน่วยงาน

นั่นคือ การวิ่งเต้นใช้เส้นสายทำลายระบบคุณธรรม ในการแต่งตั้งโยกย้าย

ไม่เฉพาะองค์กรตำรวจเท่านั้น แม้กระทั่ง “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ที่ขึ้นตรงกระทรวงยุติธรรม ยังหาความเป็นธรรมไม่ได้

ผลพวงมาจากการแต่งตั้งโยกย้ายใช้คนไม่ถูกกับงานเป็น “ปลาผิดน้ำ” ว่ายวนอ่างหาทางออกไม่ถูก ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่หน่วย เหมือนคนป่วยทำงานแบบซังกะตาย ขวัญกำลังใจหดหาย

อาทิ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ชื่อบอกชัดเจนอยู่แล้วต้องมีความเชี่ยวชาญ แบ่งเป็นความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เป็น “คุณสมบัติเฉพาะ” ในสาขางานที่กำหนดแต่ละด้าน จริงๆ สามารถ “นำทัพ” เปิดปฏิบัติการเชิงรุก อีกทั้งทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามที่ตัวเองถนัด

เป็นผู้แทนส่วนราชการไปประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามสถานที่ต่างๆได้

กว่าจะมีความเชี่ยวชาญ หลายคนล้วนสั่งสมประสบการณ์ในสายงานถนัดมาหลายปี มีผลงานเด่นชัดเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับ

ทว่า ความเป็นจริงผู้บังคับบัญชากลับมองตรงข้าม

บางคนไม่เคยปรากฏชื่อในวงการว่าเชี่ยวชาญตรงไหน แค่ “นามสกุลเข้าหลักเกณฑ์” ได้รับการเสนอให้เบนเข็มไปนั่งทำงานระดับสูงขึ้น อีกคนแทบไม่ผ่านการทำคดีพิเศษ แต่เดินขึ้นลง “ห้องทำงานผู้ใหญ่” เป็นประจำ

อีกไม่น้อย ลูกน้องส่วนใหญ่พากัน “ร้องยี้” ข้องใจเลื่อนตำแหน่งเหมาะสมได้อย่างไร เอาแต่วิ่งเต้นไปเมืองนอกกับผู้บริหารระดับกระทรวงเป็นประจำ

ท่ามกลางเสียงกระซิบว่า ได้ดิบได้ดี เพราะดูแลเจ้านายเก่ง

หน่วยงานต่างชาติที่ประสานความร่วมมือกันตลอดได้ยินแล้ว “ขำกันกลิ้ง” เอือมระอากับการแต่งตั้งของราชการไทย

เนื่องจากบางตำแหน่งเป็นหน้าตาของประเทศต้องเป็นที่ยอมรับของคนนอกหน่วย

ส่วนคนที่ทำงานให้ชาติบ้านเมืองจริงๆ ช่วยประชาชนและสังคมก็ก้มหน้าต่อไป

กลายเป็นบุคลากรคนละชนชั้น.


สหบาท

มะเร็งร้ายของระบบข้าราชการไทยเกือบทุกหน่วยงานนั่นคือ การวิ่งเต้นใช้เส้นสายทำลายระบบคุณธรรม ในการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เฉพาะองค์กรตำรวจเท่านั้น แม้กระทั่ง “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ที่ขึ้นตรงกระทรวงยุติธรรม ยังหาความเป็นธรรมไม่ได้... 5 ธ.ค. 2560 09:24 5 ธ.ค. 2560 10:51 ไทยรัฐ