วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับสมัครครูพัฒนาท้องถิ่น 2.7 หมื่นที่นั่ง

ย้ำสถาบันห้ามรับรองเอกสารเท็จnเตือน นศ.อ่านประกาศ สกอ.เท่านั้น

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงานแถลงข่าวการรับสมัครนิสิตนักศึกษาครูเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 โดยกล่าวว่า สกอ. จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิต นักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 โดยรับนิสิต นักศึกษาครูที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560 รวมจำนวน 26,967 คน โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 ธ.ค. เวลา 23.59 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://muakru.thaijobjob.com/

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนั้น ต้องเรียนในหลักสูตรครู 5 ปี ตามสาขาวิชาที่ประกาศรับ และหลักสูตรนั้นต้องผ่านการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ., ได้รับรองมาตรฐานปริญญาจากคุรุสภา, และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ภายในวันที่ 1 ก.ย.ของปีที่จะบรรจุเข้ารับราชการ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือจีแพ็กซ์ ในภาพรวมวิชาเอก และวิชาชีพครู ตั้งแต่ปี 1-ปีการศึกษาก่อนรับสมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรงกับสำนักงานเขตพื้นที่และสถาบันการศึกษา สำหรับการสอบจะแบ่งเป็นการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ และคะแนนภาษาอังกฤษ ซึ่งยังไม่ได้ใช้ในการรับสมัคร แต่จะเป็นเงื่อนไขในการบรรจุเข้ารับราชการครู หากผ่านเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สกอ.จะตัดสิทธิ์ไม่ให้บรรจุ

“สกอ.เคยพบปัญหาสถาบันการศึกษาให้การรับรองเอกสารเป็นเท็จ อาทิ รับรองเด็กปี 4 ว่าเรียนอยู่ปี 5 หรือกรณีรับรองหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สกอ. ซึ่งหากปีนี้ยังเกิดขึ้นอีกก็อาจจะต้องทบทวนบทบาทของสถาบันการศึกษากับ สกอ. และขอให้นิสิต นักศึกษาครูที่สนใจสมัคร อ่านประกาศรับสมัครของ สกอ.เท่านั้น ส่วนเรื่องติวนั้น สกอ.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้ทุกคนคิดให้ดีก่อนจ่ายเงินไปติว” ดร.สุภัทรกล่าว.

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงานแถลงข่าวการรับสมัครนิสิตนักศึกษาครูเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561... 5 ธ.ค. 2560 02:31 5 ธ.ค. 2560 02:31 ไทยรัฐ