วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถือโบนัสมาลงทุนก่อนโค้งสุดท้าย! ส่องผลตอบแทน LTF กองไหนเด็ดสุด

เก็บโบนัสมาลงทุน หรือ จะเปลี่ยนเงินหวย มาลงทุนก็คงจะดีไม่น้อย 'ไทยรัฐออนไลน์' พาไปส่องผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งถือเป็น 1 ในกองทุนที่นักลงทุนสามารถเอาไปลดภาษีได้ สำหรับข้อมูลผลตอบแทนของกองทุนนั้นมาจากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด และ บลน.เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 60 เริ่มกันที่ 

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี ประกอบด้วย

1. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 29.27%

2. กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 28.04%

3. กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว (KMSLTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 27.87%

4. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว (CIMB-PRINCIPAL LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 24.98%

5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B (TMSLTF-B) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 23.46%

6. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A (TMSLTF-A) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 22.80%

7. กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B (TDSLTF-B) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 21.62%

8. กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 21.26%

9. กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A (TDSLTF-A) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 20.97%

10. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B (TISCOLTF-B) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 20.71%

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วย

1. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว (CIMB-PRINCIPAL LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 10.10%

2. กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 9.78%

3. กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 9.41%

4. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MG-LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 8.69%

5. กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล (K20SLTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 8.38%

6. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล (CIMB-PRINCIPAL 70LTFD) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 7.89%

7. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 7.71%

8. กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 6.84%

9. กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 6.58%

10. กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 6.35%

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี ประกอบด้วย

1. กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 11.33%

2. กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 10.81%

3. กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 10.38%

4. กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว (P-LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 10.03%

5. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 9.88%

6. กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 9.88%

7. กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว (CIMB-PRINCIPAL LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 9.56%

8. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 9.50%

9. กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 8.97%

10. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 8.89%

(ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด , บลน.เว็ลธ์ เมจิก)

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ณ วันที่ 30 พ.ย. 60 ข้อมูลจากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ และ บลน.เว็ลธ์ เมจิก เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจในช่วงสุดท้ายของปีนี้.. 4 ธ.ค. 2560 16:35 5 ธ.ค. 2560 07:04 ไทยรัฐ