วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียว เกณฑ์จ่ายโบนัสรัฐวิสาหกิจ ยึดผลกำไรประจำปีเท่านั้น

ครม.ไฟเขียว หลักเกณฑ์จ่ายโบนัสรัฐวิสาหกิจ ให้คำนวณจากกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานประจำปีเท่านั้น เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกัน...

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบแนวทางการบริหารและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายโบนัส ให้คำนวณจากกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานประจำปี โดยห้ามนำรายได้ต่อไปนี้ไปจัดสรรโบนัส 1. กำไรจากการเอาประกัน 2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินกู้ และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐ (ยกเว้นกรณีรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงิน) 3. กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร โรงงาน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงส่วนควบ 4. กำไรจากการตีราคาทรัพย์สินใหม่ 5. เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล ยกเว้นเงินอุดหนุนตามระบบ PSO และ 6. กำไรหรือขาดทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินตรา ซึ่งจะช่วยให้บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ มีแนวปฏิบัติในการจัดสรรโบนัส กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน.

ครม.ไฟเขียว หลักเกณฑ์จ่ายโบนัสรัฐวิสาหกิจ ให้คำนวณจากกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานประจำปีเท่านั้น เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกัน... 4 ธ.ค. 2560 14:59 4 ธ.ค. 2560 15:20 ไทยรัฐ