วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แจกเงินลดเหลื่อมล้ำ?

เป็นเรื่องที่หาได้ยากที่คนระดับเจ้าสัวจะพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำต่อสาธารณชน นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานธนาคาร กสิกรไทย บอกว่า แม้ตัวเลขเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่การกระจายความมั่งคั่งยังไม่เกิดขึ้น เป็นโจทย์สำคัญอย่างยิ่งของนักการเมืองไทย การทิ้งให้คนจำนวนมากยากจนอยู่ข้างล่าง มันอยู่แบบนั้นไม่ได้ การแจกเงินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ แต่ไม่ใช่แจกตลอดชีวิต

นับแต่รัฐบาล คสช.บริหารบ้านเมืองเป็นต้นมา มีการพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมมากขึ้น ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ รัฐธรรมนูญชั่วคราวของ คสช.เขียนไว้ว่า จะปฏิรูปประเทศในทุกด้าน รวมทั้งการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน ฯลฯ เพื่อให้การปกครองประชาธิปไตย เหมาะสมกับสังคมไทย ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม

แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อม ล้ำของรัฐบาล คสช. แค่ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้อย่างเดียวยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม สิ่งที่รัฐบาลทำมาอย่างต่อเนื่องใน 3 ปีเศษที่ผ่านมา คือการทุ่มงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี และแจกเงินคนจนเป็นระยะๆ ขณะนี้รัฐบาลประกาศว่าเศรษฐกิจขยายตัวดีหลายด้าน

แต่นักวิชาการหลายคน และผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ของสำนักโพลต่างๆ ยืนยันมาโดยตลอดว่าจุดอ่อนที่สุดของรัฐบาลคือการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนแสดงว่าประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเกษตรกรและระดับฐานราก ยังไม่ได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันประเทศไทยติดอันดับ 3 ของโลก ที่มีความเหลื่อมล้ำที่สุด

ประธานธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่า การกระจายความมั่งคั่งเป็นโจทย์ที่ทุกประเทศต้องทำ ไม่ใช่บอกว่าเศรษฐกิจโตแต่กระจุกอยู่ข้างบน แต่ความยากจนกระจายอยู่ข้างล่างและแก้ปัญหาด้วยการนั่งแจกเงินไปวันๆ ตรงกับเสียงวิจารณ์ของนักเศรษฐศาสตร์บางคน ที่ว่าการส่งออกที่ดีขึ้นได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มบริษัทใหญ่ไม่กี่แห่ง แต่คนทั่วไปไม่ได้รับอานิสงส์

ประชานิยมหรือการลดแลกแจก แถม เป็นนโยบายยอดนิยมของนักการเมืองบางส่วน เริ่มด้วยการแจกเงินกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เป็นการซื้อเสียงล่วงหน้า ด้วยเงินจากภาษีของประชาชน เพื่อปูพื้นปลูกความนิยมพรรค เท่านั้นอาจยังไม่พอ ต้องแจกครั้งสุดท้ายด้วยการทุ่มซื้อเสียงเลือกตั้ง เป็นการแจกเงินเป็นรายหัว แต่ประชานิยมไม่ได้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

มีเสียงวิจารณ์ว่าการร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ที่เรียกว่า “ประชารัฐ” เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องไม่ใช่ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเครือข่ายบริษัทยักษ์ใหญ่ๆ รัฐบาลน่าจะทบทวนว่า “ประชารัฐ” หมายถึงใครบ้าง “รัฐ” รู้กันว่าหมายถึงรัฐราชการ หรือรัฐบาล คสช. ส่วน “ประชา” หมายถึงประชาชนกลุ่มใด เป็นกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ หรือประชาชนทั่วไป.

เป็นเรื่องที่หาได้ยากที่คนระดับเจ้าสัวจะพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำต่อสาธารณชน นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานธนาคาร กสิกรไทย บอกว่า แม้ตัวเลขเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่การกระจายความมั่งคั่งยังไม่เกิดขึ้น เป็นโจทย์สำคัญอย่างยิ่งของนักการเมือง 4 ธ.ค. 2560 08:40 4 ธ.ค. 2560 10:55 ไทยรัฐ