วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin

มีคนชวนดอลลี (Dolly) ไปงาน speech day ผู้อ่านท่านครับ งานนี้ในประเทศอังกฤษจัดกันตามโรงเรียนปีละครั้ง ในงานก็จะมีการให้รางวัลแก่นักเรียนและมีทั้งครู ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก ถูกเชิญมา give speeches คือ มาพูดนั่นเอง

กริยาวลีของพูดแบบ speech ก็จะมี give a speech, make a speech หรือ deliver a speech ถ้าจะพูดในเรื่องอะไรก็มักใช้กับ preposition ‘on’ หรือ ‘about’ เช่น Morgan will give a speech on relations with Cambodia. มอร์แกนจะบรรยายเรื่องความสัมพันธ์กับกัมพูชา

ในงานการบรรยายแต่ละครั้ง จะมี the keynote speech นี่คือ the most important speech ของงานนั้น เป็นการบรรยายที่สำคัญที่สุดของงานนั้นๆ ดร.แกสตันเตรียมตัวอย่างดีมากในการที่จะไปพูดในงานเปิดตัวบริษัทใหม่ในวันพรุ่งนี้ He will give the keynote speech. แกจะเป็นคนพูดส่วนที่สำคัญที่สุด ของงาน

หลายครั้ง a speech หรือ a formal speech เราใช้คำว่า an address แทน บางทีก็ใช้ a talk แทน แต่ a talk จะเป็นการพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนพูด การพูดนี้ถ้าเป็นพูดกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เราก็ใช้ a lecture มีอีกคำหนึ่งครับ presenta-tion เป็นการพูดที่ผู้พูดอธิบายขยายความความคิดอะไรใหม่ๆ หรือสินค้าใหม่ๆ

ก่อนมาอยู่ลอนดอน ลาวิเนีย (Lavinia) ทำอาชีพ a speech writer ที่สาธารณรัฐจอร์เจีย อาชีพนี้ก็คือ write speeches for other people เขียนคำบรรยายเพื่อให้คนอื่นใช้พูด.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้