วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ซูเปอร์โพล' ชี้คนหวังอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข ปีหน้ามีเลือกตั้ง

"ซูเปอร์โพล" เผย ปชช.ร้อยละ 56.4 อยากเห็นบ้านเมืองสงบ-ปีหน้ามีเลือกตั้ง ส่วนร้อยละ 43.6 ยังกลัวสถานการณ์บ้านเมือง เรื่องปากท้อง คนคิดต่าง ปัญหาอาชญากรรมความไม่ปลอดภัย การบังคับใช้ ก.ม.ไม่จริงจัง

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.60 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "เกาะติดความหวังหรือความกลัว" โดยสำรวจจากประชาชน 2,200 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.-2 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 56.4 ระบุว่า มีความหวังต่อสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้ เพราะเห็นคนไทยรักกันผ่านโครงการก้าวคนละก้าวของพี่ตูน หรือ นายอาทิวราห์ คงมาลัย นักร้องชื่อดัง และเชื่อมั่นในความรักความสามัคคีของคนไทย มีความหวังว่าจะเห็นบ้านเมืองสงบ ปีหน้าจะมีการเลือกตั้ง ในขณะที่ร้อยละ 43.6 ระบุ ยังคงมีความกลัวต่อสถานการณ์บ้านเมือง เพราะปัญหาปากท้อง คนในประเทศกำลังคิดต่าง มีแต่คนหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง ปัญหาอาชญากรรมความไม่ปลอดภัย และปัญหาจากการไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามช่วงอายุคน 3 วัย พบว่า กลุ่มคนเกษียณมีความหวังน้อยสุด คือ ร้อยละ 44.0 ในขณะที่กลุ่มคนวัยทำงานมีความหวังมากสุดคือ ร้อยละ 59.0 รองลงมา คือ กลุ่มวัยรุ่น ร้อยละ 53.4 ขณะเดียวกัน ที่น่าสนใจคือเมื่อจำแนกคนตอบแบบสอบถามออกตามอาชีพ พบว่า คนว่างงานมีความหวังต่ำสุด คือ ร้อยละ 33.3 และมีความกลัวสูงสุด คือ ร้อยละ 66.7 ในขณะที่อาชีพราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความหวังสูงสุด คือร้อยละ 60.6 และมีความกลัวอยู่ที่ร้อยละ 39.4

อย่างไรก็ตามเมื่อจำแนกตามภาคต่างๆ พบว่า ภาคกลางมีความหวังสูงสุด คือ ร้อยละ 58.9 ตามมาด้วยกรุงเทพฯ ร้อยละ 58.7 ภาคเหนือร้อยละ 57.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 56.7 และภาคใต้มีความหวังต่ำสุด คือร้อยละ 46.8 ขณะที่เรื่องความกลัวนั้นพบว่า ภาคใต้มีความกลัวสูงที่สุด คือ ร้อยละ 53.2 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 43.3 ภาคเหนือร้อยละ 42.4 กรุงเทพฯ ร้อยละ 41.3 และภาคกลางมีความกลัวต่ำที่สุด คือ ร้อยละ 41.1 

"ซูเปอร์โพล" เผย ปชช.ร้อยละ 56.4 อยากเห็นบ้านเมืองสงบ-ปีหน้ามีเลือกตั้ง ส่วนร้อยละ 43.6 ยังกลัวสถานการณ์บ้านเมือง เรื่องปากท้อง คนคิดต่าง ปัญหาอาชญากรรมความไม่ปลอดภัย การบังคับใช้ ก.ม.ไม่จริงจัง 3 ธ.ค. 2560 11:56 3 ธ.ค. 2560 13:01 ไทยรัฐ