วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส.ชี้ยาเคทะลักเข้าไทย เหตุนักเคมีนำสูตรสอนคนผลิต ที่สามเหลี่ยมทองคำ

เลขา ป.ป.ส.ร่วม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เปิดสำนักงานประสานงานวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ ที่เชียงราย ชี้ยาเคเริ่มทะลักเข้าไทย พบมีนักเคมี นำสูตรไปสอนกลุ่มผู้ผลิตที่สามเหลี่ยมทองคำ ...

เมื่อที่ 2 ธันวาคม 60 หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. นายสมบูรณ์ ศิริเวช รอง ผวจ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหลายหน่วยงาน ร่วมเปิดสำนักงานประสานงานวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด เป็นเยาวชนจาก ภาค 6 จำนวน 50 คน ณ พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า สำนักงานประสานงานวิทยาลัยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะมีภารกิจเป็นหน่วยประสานงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร “เครือข่ายเยาวชน สืบสานพระราชปณิธาน การป้องกันยาเสพติด” ให้กับแกนนำเยาวชนจาก ศอ.ปสย. ได้เรียนรู้เข้าใจพระราชปณิธาน ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงรู้เท่าทันปัญหายาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ และสร้างพลังความร่วมมือเครือข่ายระหว่างภาค

โดยจะมีการจัดอบรม 10 ภาค แบ่งเป็น 12 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม 600 คน โดยความร่วมมือของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ให้ความรู้อบรม ศึกษาดูงาน หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ และโครงการพัฒนาดอยตุง

ส่วนสถานการณ์ขณะนี้ ยาเสพติดในไทย 90 เปอร์เซ็นต์ มาจากสามเหลี่ยมทองคำ และเข้าทางเชียงใหม่ เชียงรายสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ บางส่วนลำเลียงไปทางอีสานด้วยความคุ้นเคยเส้นทาง และดูเจ้าหน้าที่ว่าพื้นที่ไหนเข้มงวด อีกทั้งขณะนี้เริ่มมีเคตามีนทะลักเข้าไทย สาเหตุจากมีนักเคมี นำสูตรไปสอนคนที่สามเหลี่ยมทองคำผลิตออกมาขาย ส่วนที่มีการจับยาบ้าได้มากขึ้น เพราะมีการเร่งผลิต เอาทุนไปดูแลกลุ่มตัวเอง และเมื่อเกิดภาวะล้นตลาด ราคาขายปลีกก็ตกลง แต่ราคาออกจากโรงงานเท่าเดิม.