วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซูเปอร์โพล เผยคนเห็นด้วย ออก ก.ม.ห้ามเด็กต่ำกว่า 15 ขี่ จยย.

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจพบคนส่วนใหญ่ เห็นด้วยออกกฎหมายเข้มงวด ห้ามต่ำกว่า 15 ขับขี่รถ จยย. ชี้รัฐควรลงทุน การสอนทักษะการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในทุกช่วงวัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ...

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ ร่วมกับ นายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนทางถนน (ศวปถ.) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 82.1 คิดว่าจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายเข้มงวดกวดขัน ห้ามเด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในขณะที่ร้อยละ 17.9 คิดว่า ไม่จำเป็น

เมื่อสอบถามถึง 5 อันดับแรกที่คุณคิดว่า การดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชน ควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.4 เป็นหน้าที่ของตำรวจ รองลงมา คือ 64.3 เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 40.8 เป็นหน้าที่ของโรงเรียน ครู ร้อยละ 37.3 เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม และร้อยละ 33.4 การดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชนควรเป็นหน้าที่ของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

นอกจากนี้ การสอนทักษะการใช้ถนนอย่างปลอดภัยในทุกช่วงวัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นเรื่องที่รัฐบาลควรลงทุน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.3 ระบุ ควรลงทุน ในขณะที่ ร้อยละ 11.7 ระบุ ไม่ควรลงทุน เพราะมีป้ายเตือนอยู่แล้ว เป็นต้น ที่น่าสนใจ คือ ความคิดเห็น ประเทศไทย ควรมีสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำซาก พบว่า เกือบร้อยละร้อย หรือร้อยละ 98.3 เห็นด้วย ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 1.7 ไม่เห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม 5 อันดับแรกที่คุณคิดว่า ถ้ามีการลงทุนด้านความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุ รัฐบาลควรลงทุนในด้านใดบ้าง พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 55.4 ระบุ ลงทุนให้มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน รองลงมา คือ ร้อยละ 47.4 ระบุ ลงทุนเทคโนโลยีการบังคับใช้กฎหมาย กล้องตรวจจับความเร็ว ร้อยละ 39.2 ระบุ ลงทุนหน่วยสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 37.7 ระบุ ลงทุนฐานข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ ในขณะที่ ร้อยละ 29.9 ระบุ ลงทุนให้หน่วยงานจัดการพื้นที่มีความเข้มแข็ง

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีกฎหมายเข้มงวดกวดขัน ห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจพบคนส่วนใหญ่ เห็นด้วยออกกฎหมายเข้มงวด ห้ามต่ำกว่า 15 ขับขี่รถ จยย. ชี้รัฐควรลงทุน การสอนทักษะการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในทุกช่วงวัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ... 1 ธ.ค. 2560 16:58 1 ธ.ค. 2560 17:50 ไทยรัฐ