วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมืองคอน ประกาศ 15 อำเภอ เป็นเขตภัยพิบัติ 23,371ครัวเรือนได้รับผลกระทบ

"นครศรีธรรมราช" ประกาศเขตภัยพิบัติ 15 อำเภอ หลังมีพื้นที่ได้รับอุทกภัย 86 ตำบล 526 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 66,020 คน 23,371 ครัวเรือน ทำให้โรงเรียนต้องหยุดทำการสอน 20 โรงเรียน...


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.60 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย เนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดน้ำได้หลากเข้าท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในเขตย่านการค้า เขตเศรษฐกิจในจังหวัด โดยเฉพาะถนนพัฒนาการคูขวาง อ.เมืองนครศรีธรรมราช ถนนสำคัญสายหลักของเมือง นอกจากนั้นถนนสายนครศรีธรรมราช - ร่อนพิบูลย์ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช น้ำได้หลากท่วมสูงกว่า 1 เมตร ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ทางจังหวัดได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยให้ไปใช้เส้นทางสายอื่นแทนนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เผยว่า พื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 86 ตำบล 526 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 66,020 คน 23,371 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายบางส่วนจากวาตภัย 245 หลัง โรงเรียนได้รับความเสียหาย 1 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานที่ราชการ 5 แห่ง สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน 138 สาย สะพาน 6 แห่ง คอสะพาน 5 แห่ง สำหรับพื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ อยู่ระหว่างการสำรวจ จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 15 อำเภอ โดยอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย คือ1.อำเภอชะอวด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน 5 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5,191 คน 1,695 ครัวเรือน วัดได้รับผลกระทบ 1 แห่ง พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างการสำรวจ 2.อำเภอบางขัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3,050 คน 650 ครัวเรือน คอสะพานเสียหาย 1 แห่ง พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างการสำรวจ 3.อำเภอเชียรใหญ่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 ตำบล 97 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,500 คน 9,500 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างการสำรวจ4.อำเภอจุฬาภรณ์ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,450 คน 420 ครัวเรือน ถนน 33 สาย สะพาน 2 แห่ง ฝาย 4 แห่ง ประปา 4 แห่ง ร.ร.ประกาศหยุด 17 โรง ถนนสายรองรถผ่านไม่ได้ 10 สาย 5.อำเภอพิปูน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 42 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9,864 คน 4,046 ครัวเรือน วัด 2 แห่ง ส่วนราชการ 3 แห่ง ถนน 28 สาย คอสะพาน 1 แห่ง ผนังกั้นน้ำ 1 แห่ง พืชไร่ 10 ไร่ พืชสวน 500 ไร่ บ่อปลา 4 บ่อ 6.อำเภอทุ่งสง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 ตำบล 43 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8,011 คน 2,230 ครัวเรือน อพยพไปบ้านญาติ 20 คน 5 ครัวเรือน วัด 2 แห่ง ส่วนราชการ 1 แห่ง ถนน 40 สาย สะพาน 4 สาย ฝาย 2 แห่ง พืชไร่ 140 ไร่ ถนนสายทุ่งสง-นครศรี (เอเชีย 41) หน้าปั๊ม ปตท.ผาทองทุ่งสง รถเล็กไม่สามารถใช้ได้ เกิดดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับบ้านนายสายันต์ ประสิทธิ์ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง7.อำเภอปากพนัง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 17 ตำบล 137 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,420 คน 540 ครัวเรือน 8.อำเภอสิชล มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 480 คน 120 ครัวเรือน บ้านเสียหายบางส่วน 120 หลัง ร.ร. 1 แห่ง วัด 1 แห่ง อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม 9.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 12 ตำบล 87 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 26,735 คน 9,597 ครัวเรือน 10.อำเภอนาบอน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 760 คน 352 ครัวเรือน 11.อำเภอฉวาง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 9 ตำบล 74 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,780 คน 1,445 ครัวเรือน วัด 1 แห่ง ส่วนราชการ 1 แห่ง ถนน 30 สาย โรงเรียนประกาศหยุด 6 โรง โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ปริมาณน้ำในแม่น้ำตาปีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนสายจันดี-ฉวาง รถไม่สามารถผ่านได้ ส่วนเส้นทางอื่นรถยนต์ยังผ่านได้ 12.อำเภอลานสกา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน โรงเรียนประกาศหยุด 5 โรง13.อำเภอนบพิตำ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,162 คน 469 ครัวเรือน ถนน 7 สาย คอสะพาน 3 แห่ง 14.อำเภอหัวไทร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 ตำบล 14 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 550 คน 125 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 7 หลัง 15.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,271 คน 8,308 ครัวเรือน
โดยการศึกษาโรงเรียนประกาศหยุดเรียน จำนวน 20 โรงเรียน ในพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ จำนวน 14 โรง, อ.ร่อนพิบูลย์ 4 โรง, ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และโรงเรียนวัดเพ็ญมิต และอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม โดยเฉพาะในวันที่ 1 ธ.ค. มีโรงเรียนต่างๆ หลายแห่งได้ประกาศปิด 1 วัน โดยจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 4 ธ.ค. ขณะที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หน่วยงานต่างๆ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และมูลนิธิต่างๆ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง ขนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย อพยพคน แจกจ่ายถุงยังชีพ รวมทั้งมีการประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่ลาดเชิงเขา รวมทั้งผู้ที่อยู่ริมน้ำ ใกล้ทางน้ำไหล พื้นที่ลุ่มต่ำ ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมอพยพทันทีเมื่อประกาศให้อพยพ.

"นครศรีธรรมราช" ประกาศเขตภัยพิบัติ 15 อำเภอ หลังมีพื้นที่ได้รับอุทกภัย 86 ตำบล 526 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 66,020 คน 23,371 ครัวเรือน ทำให้โรงเรียนต้องหยุดทำการสอน 20 โรงเรียน...
 1 ธ.ค. 2560 09:32 1 ธ.ค. 2560 09:56 ไทยรัฐ