วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ-ระเบียบ กกต. 8 ฉบับ มีผล 1 ธ.ค.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ-ระเบียบ กกต. 8 ฉบับ มีผล 1 ธ.ค.นี้

  • Share:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ-ระเบียบ กกต. เกี่ยวกับ พ.ร.บ.พรรคการเมือง รวม 8 ฉบับ มีผลเริ่มบังคับใช้ 1 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เกี่ยวกับ  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 รวม 8 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ.2560, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2560, ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ.2560,

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ.2560, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ.2560, ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560, ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ทั้งนี้ประกาศและระเบียบทั้ง 8 ฉบับ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้