วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประกันสังคม จ่อเลิกบัตรรับรองสิทธิ ปี 61ใช้บัตร ปชช.ใบเดียวยื่น รพ.แทน

ประกันสังคม จ่อเลิกบัตรรับรองสิทธิ ปี 61ใช้บัตร ปชช.ใบเดียวยื่น รพ.แทน

  • Share:

ประกันสังคม จ่อเลิกพิมพ์บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล 1 ม.ค.61 เปลี่ยนใช้บัตรประชาชนแทน ส่วนต่างด้าวใช้บัตรประกันสังคมคู่กับพาสปอร์ต

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้เชื่อมโยงสอดคล้อง กับหน่วยงานอื่นและให้บริการ Web Service โดยการปฏิรูปประกันสังคมเข้าสู่ Digital SSO ให้รองรับบริการ e-self Service อย่างครบวงจร สามารถตอบสนองต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึงบริการ

นายสุรเดช กล่าวต่อว่า โดยสำนักงานประกันสังคม จะยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับผู้ประกันตนต่างด้าวใช้บัตรประกันสังคมคู่กับพาสปอร์ต ทั้งนี้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล และผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 2. โทรสายด่วน 1506 3. Mobile Application (SSO Connect) 4. Government Smart Kiosk และ 5. สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตามการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐที่ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร อีกทั้งเป็นการรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้น ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลฯ ผ่านนายจ้าง และ SMS แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 39

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้