วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวายสังฆราช

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ร่วมบวชถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอกาสเจริญพระชันษา 91 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมบรรพชาจำนวน 95 รูป และอุปสมบทเป็นสามเณร 4 รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรมหาวิหาร.

30 พ.ย. 2560 03:22 30 พ.ย. 2560 03:22 ไทยรัฐ