วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวายสังฆราช

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ร่วมบวชถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอกาสเจริญพระชันษา 91 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมบรรพชาจำนวน 95 รูป และอุปสมบทเป็นสามเณร 4 รูป ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรมหาวิหาร.