วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ยูนิเซฟ" พัฒนาหลักสูตรออนไลน์คุ้มครองเด็ก

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก (Child Protection e-learning) ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.thaichildprotection.com ทั้งนี้ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาการละเมิดเด็กและการกระทำรุนแรงต่อเด็กซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากังวลในปัจจุบัน และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น หลักสูตรดังกล่าวจะเน้นให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการละเมิดเด็ก และการกระทำรุนแรงต่อเด็ก ให้พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กและผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเด็กมากขึ้น ขณะที่เด็กมีทักษะในการป้องกันและรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆที่ถูกกระทำรุนแรงหรือถูกละเมิด

นายโธมัสกล่าวด้วยว่า ในประเทศไทย ทุกๆชั่วโมง มีเด็กอย่างน้อย 1 คน ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากถูกทำร้ายหรือถูกล่วงละเมิด เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องเร่งแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป โดยหลักสูตรประกอบด้วย 11 หัวข้อหลัก ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (สำหรับประชาชนทั่วไป) ระดับกลาง (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็ก) และระดับสูง (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก) ผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับใบประกาศรับรอง ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สามารถนำใบประกาศรับรองการผ่านหลักสูตรนี้ เสนอต่อสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อนับหน่วยคะแนนในการต่ออายุใบอนุญาตวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้.

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก (Child Protection e-learning) ... 30 พ.ย. 2560 01:41