วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ออมสิน จัดโปรฯ พิเศษ มันนี่เอ็กซ์โป สินเชื่อบ้านลูกกตัญญู ดอก 0%

ออมสิน จัดโปรฯ พิเศษ มันนี่เอ็กซ์โป สินเชื่อบ้านลูกกตัญญู ดอก 0%

  • Share:

ออมสิน ร่วมงานมันนี่เอ็กซ์โป ชูไฮไลต์สินเชื่อบ้านลูกกตัญญู ดอก 0% นาน 1 ปี พร้อมนำเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5/10 ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.40% ต่อปี และเผื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน ดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี...

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า งาน Money Expo Year-End จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. ถึงวันที่ 3 ธ.ค. 2560 ธนาคารออมสินนำเสนอเงินฝากใหม่ล่าสุด "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5/10" มหัศจรรย์หมายเลข 10 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) เดือนที่ 1-2 = 1% ต่อปี เดือนที่ 3 = 2% ต่อปี เดือนที่ 4 = 3% ต่อปี และเดือนที่ 5 = 10% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.40% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.00% ต่อปี) เปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 – 500,000 บาท ผู้ฝาก 1 รายเปิดบัญชีได้ 1 บัญชี รับใบจองสิทธิ์ภายในงาน วันละ 500 ราย โดยผู้ฝากต้องมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสิน (ยกเว้นบัตรเครดิต) และใช้บริการ MyMo

นอกจากนี้ ยังนำเสนอเงินฝากที่มีผลตอบแทนน่าสนใจ ได้แก่ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน" อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.647% ต่อปี) “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน" อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.47% ต่อปี) และ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน" อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี) เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษี

ในส่วนของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่กำลังได้รับความสนใจสินเชื่อเคหะกตัญญูดูแลบุพการี อัตราดอกเบี้ย 0% นานถึง 1 ปี หากทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4 ปี เท่ากับ 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารฯ 25 ปี

ทั้งนี้ ธนาคารฯ พิจารณาหลักประกันจากต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ต้องเป็นโครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดมีเนียม โดยผู้กู้มีคุณสมบัติอายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพมีรายได้แน่นอน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันและดูแลอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา หรือปู่ย่าตายายทั้งของตนเองหรือของคู่สมรส โดยมีหลักฐานการใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีประจำปีจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 1 ปีภาษี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้