วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สสส.ชวนส่งความสุขปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ

สสส.ชวนส่งความสุขปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ

  • Share:

สมาคมโภชนาการฯ-สสส. ชวนส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ ลดน้ำตาล โซเดียม 15-45% จัดชุดขนม "ข้าวตัง-กล้วยเบรกแตก-สาลี่-ทองม้วน" จากร้านชื่อดัง รวม 32 รายการ อร่อยดีต่อใจและสุขภาพ จำหน่ายในร้านค้าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 5 แห่ง

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 60 ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าว "ส่งความสุข ด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิต และบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ"

ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการผลิต และบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ และทักษะในการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับประชาชนในทุกกลุ่มวัย และออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ และเกิดความตระหนักในด้านโภชนาการ และการอ่านฉลากโภชนาการ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคอาหารหวานมันเค็มลง เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และรู้วิธีที่จะควบคุมปริมาณการบริโภคอาหารให้พอดี ซึ่งจะทำให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดี

ผศ.ดร.เรวดี กล่าวต่อว่า ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ในการนำผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของท้องถิ่น ระดับ OTOP 4-5 ดาว มาพัฒนา และปรับปรุงส่วนประกอบโดยลดน้ำตาล โซเดียม และไขมันอิ่มตัวลง แต่ยังคงมีรสชาติที่อร่อย และออกวางจำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการลดการบริโภคน้ำตาล โซเดียม และไขมันลง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีการแสดงฉลากโภชนาการ GDA เพื่อให้ข้อมูลโภชนาการแก่ผู้บริโภค เพื่อให้สามารถเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพได้ รวมทั้งยังเหมาะที่จะเป็นของฝาก ของขวัญที่จะส่งมอบความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดี ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขปีใหม่นี้

สำหรับปี 2560 นี้ มีผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ ที่สามารถลดน้ำตาล และ/หรือโซเดียมได้ 15-45% พร้อมออกจำหน่ายแล้ว จำนวน 32 รายการ ได้แก่ กระยาสารทสูตรลดน้ำตาลและโซเดียม กระยาสารทสูตรลดโซเดียมและไขมันอิ่มตัว ฝอยทองสูตรหญ้าหวาน ข้าวตังหน้างาสูตรลดน้ำตาล กะหรี่ปั๊บลดน้ำตาลและโซเดียม น้ำสมุนไพร น้ำนมข้าวโพดสูตรลดน้ำตาล หมูสวรรค์สูตรหญ้าหวาน สาลี่ ทองม้วนผสมผัก ธัญพืช กล้วยแผ่นอบไม่เติมน้ำตาล กล้วยเบรกแตกลดน้ำตาลและไขมันอิ่มตัว น้ำพริกเผาผสมหล่อฮั้งก้วย ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ล้วนมาจากผู้ประกอบการ OTOP ทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และผู้ประกอบรายย่อย ในพื้นที่ 7 จังหวัดในเขตภาคกลาง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และเพชรบุรี ซึ่งเข้าร่วมโครงการ 12 ราย และมีร้านค้าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง คือ สวนริมเขา ถ.มิตรภาพ จ.สระบุรี ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จ.สระบุรี รินขนมไทย จ.ฉะเชิงเทรา เอกชัยสาลี่สุพรรณ จ.สุพรรณบุรี บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี และจะมีจำหน่ายที่ เลมอนฟาร์มและซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ราวต้นปี 2561 ซึ่งจะเป็นการประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับร้านค้าต่างๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ทางจังหวัดสระบุรีได้ให้ความสนใจที่จะต่อยอดผลจาการโครงการฯ มีการศึกษาให้มีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทีดีต่อสุขภาพชนิดอื่นต่อๆ ไป และเกิดความเชื่อมโยงการประสานความรู้ระหว่างผู้ประกอบการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ในการจำหน่ายให้ยั่งยืนต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้